Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy

Sprawozdanie finansowe (skrócone) Związku Stowarzyszeń “Fandom Polski” za okres od 26 czerwca do 11 grudnia 2021 roku

Wpływy: 8 669,27 zł

w tym:

 • wpłaty za głosowanie na Nagrodę J.A. Zajdla 5560 zł
 • darowizny na cele statutowe, w tym opłata nominacyjna 2295,27 zł
 • sprzedaż tomików poezji Ja, Zajdel 387 zł
 • pokrycie kosztów druku dodatkowych egzemplarzy Antologii Opowiadań Nominowanych przez Fundację „Historia Vita” 427 zł

Wydatki: 7259,92 zł

w tym:

 • prowadzenie konta 121,40 zł
 • prowadzenie domeny internetowej 180 zł
 • zwrot kosztów noclegów gości Polconu  700,00 zł
 • zwrot kosztów przejazdów 160 zł
 • koszt druku Antologii Opowiadań Nominowanych 5335,73 zł
 • projekt okładki ebooka Antologii 400 zł
 • wsparcie celowe konwentu Kroscon 2022 242,80 zł
 • zakup statywu fotograficznego 119,99 zł

Stan konta na dzień 19.12.2022 r.: 11 024,93 zł.

Sprawozdanie merytoryczne Związku Stowarzyszeń “Fandom Polski” za ROK 2022

Zarząd ZSFP przedstawia sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku za ubiegły rok kalendarzowy.

 1. Polcon

Zgodnie z wynikami głosowania przeprowadzonego na Forum Fandomu na Bachanaliach Fantastycznych 2021, konwentem w randze Polconu był w tym roku Imladris w Krakowie. Według wyliczeń organizatora, Fundacji “Historia Vita”, w konwencie wzięło udział 1000 akredytowanych uczestników i ok. 400 nieakredytowanych, w ramach otwartych, darmowych atrakcji. Odnotowano również 124 akredytacji wspierających. Imladris-Polcon spotkał się z raczej pozytywnymi opiniami uczestników, odbyła się w jego trakcie gala wręczenia Nagrody im. Janusza A. Zajdla, statuetki otrzymali Magdalena Salik (powieść) oraz Michał Cholewa (opowiadanie). Podczas Forum Fandomu przegłosowano otwarcie możliwości bezpłatnego zgłaszania nominacji do Nagrody dla osób, które wyrażą taką chęć na stoisku Nagrody, które od tego roku zacznie odwiedzać wybrane konwenty. Polconem 2023 wybrano Kapitularz w Łodzi. Polconem 2024 wybrano Copernicon w Toruniu.

 1. Nagroda im. Janusza A. Zajdla

Nagrodę w roku 2022 przyznano tradycyjnie, podczas gali, która odbyła się w przedostatni dzień Polconu. Gala była również transmitowana na żywo na Facebooku. Rolę elementu artystycznego pełnił wykład Pawła Majki, kontynuujący tradycję rozpoczętą rok wcześniej przez Bartka Biedrzyckiego. W roku 2023 gala odbędzie się w Łodzi, w ramach Kapitularza-Polconu. Ogłoszenie nominacji ma mieć miejsce w trakcie Pyrkonu 2023.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zespół roboczy w składzie: Julianna Grefkowicz, Mikołaj Kowalewski, Jacek Falejczyk, Bartłomiej Stalewski, Michał Szymański, Daniel Wójtowicz przygotował propozycje rozwiązań mających na celu umożliwienie aktywnym członkom Fandomu zgłaszanie nominacji do Nagrody z pominięciem opłaty nominacyjnej. Z trzech propozycji Forum Fandomu przegłosowało wprowadzenie do regulaminu dwóch: prawa głosu dla uczestników poprzedniego Polconu oraz możliwości uzyskania prawa do nominacji podczas konwentów, na których obecne będzie stoisko Nagrody. Trwają prace nad szczegółami technicznymi implementacji obu rozwiązań.

 1. Identyfikacja wizualna

Zamówione w roku poprzednim nowe loga Związku, Nagrody oraz Polconu, po konsultacjach z reprezentantami organizacji zrzeszonych w ZSFP, zostały wprowadzone do codziennego użytku. Zmieniono m.in.: zdjęcia profilowe w mediach społecznościowych, wizytówki, dyplomy dla laureatów Nagrody, press pack, papier firmowy, strony internetowe. Pod koniec roku, w związku z nieakceptowalnym już stanem ścianki wystawienniczej, Zarząd podjął decyzję o zakupie nowej ścianki, rollupów oraz urny na głosy, które wejdą do użytku od roku 2023.

 1. Udział w imprezach fandomowych i targowych

W tym roku oficjalni przedstawiciele Związku byli obecni na następujących wydarzeniach:

 • Wrocławskie Targi Dobrej Książki – stoisko Nagrody
 • Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie – stoisko Nagrody
 • Targi Książki Nad Odrą (Kędzierzyn-Koźle) – stoisko Nagrody
 • Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie – stoisko Nagrody oraz blok programowy “Wieloświaty” w całości organizowany przez ZSFP i Fundację “Historia Vita”; program cieszył się zmiennym zainteresowaniem publiczności, frekwencja na sali wahała się od jednej do ponad stu osób z medianą w okolicy 20 zajętych krzeseł
 • KONgres w Zielonej Górze – Rada Fandomu, podsumowanie dotychczasowych prac nad procedurami zapobiegania przemocy na konwentach, otwarty punkt programu dla osób zainteresowanych działalnością ZSFP
 • Pyrkon – Rada Fandomu, ogłoszenie nominacji do Nagrody, panel o organizacji konwentów z udziałem prezesa ZSFP
 • Skiercon – otwarty punkt programu promujący Nagrodę im. Janusza A. Zajdla
 • Kroscon – trójka członków zarządu wzięła udział w konwencie na własny koszt, na zaproszenie organizatorów; w trakcie konwentu podjęto uchwałę o udzieleniu fundacji GraTY, organizatorowi konwentu, jednorazowej darowizny na pokrycie nieprzewidzianych kosztów organizacyjnych wynikłych z kilkukrotnego przekroczenia spodziewanej frekwencji
 • Imladris-Polcon – Rada i Forum Fandomu, stoisko Nagrody, gala wręczenia Nagrody, otwarte spotkanie z Jadwigą Zajdel, panel o fantastycznych nagrodach z udziałem wiceprezes ds. Nagrody, panel o fandomie z udziałem prezesa ZSFP.
 • Nordcon – Rada i Forum Fandomu
 1. Procedury przeciwdziałania przemocy na konwentach

Od połowy 2021 roku trwały intensywne prace nad przygotowaniem procedur przeciwdziałania przemocy i napastowaniu na imprezach fanowskich. Grupa ok. 20 osób uczestniczyła w warsztatach mających na celu wypracowanie zarysu wytycznych i procedur. Pierwsze wyniki tych prac zostały zaprezentowane podczas KONgresu 2022. Odbyta wówczas dyskusja, a także wiele kolejnych spotkań i konsultacji doprecyzowały, co ma być efektem prac grupy roboczej. Na KONgresie w 2023 roku planowana jest publikacja gotowych materiałów, korzystanie z których będzie miało na celu przeciwdziałanie, zapobieganie i reagowanie na sytuacje przemocy i napastowania podczas imprez fanowskich. Docelowo wśród materiałów znajdzie się e-book zawierający wypracowane procedury, nad którym prace trwały w drugiej połowie 2022 roku. Po jego publikacji planowane są kolejne szkolenia dla organizatorów konwentów, żeby przełożyć teorię na praktykę. 

 1. Baza wzorów dokumentów

W listopadzie 2023 uruchomiono na stronie fandom.org.pl bazę wzorów dokumentów przydatnych podczas prowadzenia organizacji fanowskiej oraz organizowania imprez. Wzorów dostarczyły: Śląski Klub Fantastyki, Krakowska Sieć Fantastyki, Cech Fantastyki Skiercon. W tym momencie najpopularniejsze pliki to szablon deklaracji członkowskiej oraz arkusz do zarządzania konwentem – po 24 pobrania każde. Baza będzie poszerzana w miarę napływania nowych dokumentów oraz zgłaszania Związkowi nowych potrzeb.

 1. List otwarty ws. Siergieja Łukjanienki

Na wniosek Stowarzyszenia Avangarda Rada Fandomu postanowiła w listopadzie wystosować list otwarty do Chengdu Science Fiction Association, wzywający do odebrania Siergiejowi Łukjanience tytułu honorowego gościa Worldconu 2024 za jego haniebne wypowiedzi aprobujące mordowanie cywili i znęcanie się nad dziećmi. List został przetłumaczony na języki: angielski, chiński, ukraiński i rosyjski, a następnie opublikowany na stronach fandom.org.pl oraz avvaz.com. Łącznie zebrano 1238 podpisów.