Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy

Sprawozdanie finansowe (skrócone) Związku Stowarzyszeń “Fandom Polski” za rok 2023

Wpływy: 15682,25 zł

w tym:

 • wpłaty za głosowanie na Nagrodę J.A. Zajdla 4020 zł
 • darowizny na cele statutowe, w tym opłata nominacyjna 2494,25 zł
 • sprzedaż tomików poezji Ja, Zajdel 768 zł
 • wpłaty na koszty organizacyjne zjazdu delegatów 8400 zł

Wydatki: 20958 zł

w tym:

 • prowadzenie konta 11 zł
 • prowadzenie domeny internetowej 72,56 zł
 • zwrot kosztów przejazdów 64,65 zł
 • koszt druku Antologii Opowiadań Nominowanych 335,75 zł
 • usługi graficzne i materiały papiernicze 975,71
 • nagrody pieniężne dla laureatów Nagrody im. Janusza A. Zajdla 3000 zł
 • materiały promocyjne na stoisko 2681,87 zł
 • zakup statuetek 861 zł
 • koszty organizacyjne zjazdu delegatów 11600 zł

Stan konta na dzień 25.01.2024: 11064,86

Sprawozdanie merytoryczne Związku Stowarzyszeń “Fandom Polski” za ROK 2023

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ “FANDOM POLSKI” ZA ROK 2023

Zarząd ZSFP przedstawia sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku za ubiegły rok kalendarzowy.

 1. Polcon

Zgodnie z wynikami głosowania przeprowadzonego na Forum Fandomu na Imladrisie-Polconie 2022, konwentem w randze Polconu był w tym roku łódzki Kapitularz. Według wyliczeń organizatora, Fundacji “Fantastyczne inicjatywy”, w konwencie wzięło udział 2700 akredytowanych uczestników. Odnotowano również 53 akredytacje wspierające. Kapitularz Polconem spotkał się z raczej pozytywnymi opiniami uczestników, odbyła się w jego trakcie gala wręczenia Nagrody im. Janusza A. Zajdla, statuetki otrzymali Radek Rak (powieść) oraz Michał Cholewa (opowiadanie). Podczas Forum Fandomu przegłosowano zmiany w regulaminie Nagrody i Polconu, m.in.:

 • Ograniczenie możliwości zgłaszania nominacji do członków klubów i uczestników konwentów,
 • Ograniczenie możliwej liczby nominacji dla jednego autora do dwóch na kategorię,
 • Udostępnienie szczegółowych danych o nominacjach zarządowi Związku,
 • Umożliwienie zarządowi zwoływania Forów Fandomu poza Polconem.

Zgłoszono również Jabłonki k. Pisza jako potencjalną lokalizację Polconu 2025, jak dotąd nie zapadła jednak ostateczna decyzja na ten temat. Z kolei podczas Rady Fandomu do ZSFP dołączyły dwie nowe organizacje: Lubiński Klub Fantastyki „Ostatnie Przymierze” oraz Stowarzyszenie Klub Miłośników Fantastyki „Biały Kruk”.

 1. Nagroda im. Janusza A. Zajdla

Nagrodę w roku 2023 przyznano tradycyjnie podczas gali, która odbyła się w przedostatni dzień Polconu. Gala była również transmitowana na żywo na Facebooku. Rolę elementu artystycznego pełnił występ muzyczny Barbary Karlik. W roku 2024 gala odbędzie się w Toruniu, w ramach Coperniconu-Polconu. Ogłoszenie nominacji ma mieć miejsce w trakcie Pyrkonu 2024.

 1. Identyfikacja wizualna

Na początku roku Związek zakupił nową ściankę wystawienniczą i dwa rollupy, które zdobiły nasze stoisko na wszystkich odwiedzonych przez nie konwentach. Dodatkowo z pomocą Śląskiego Klubu Fantastyki udało się wykonać przypinki z logiem Nagrody im. Janusza A. Zajdla, które cieszą się pewnym powodzeniem jako darmowe podarunki dla odwiedzających stoisko.

 1. Udział w imprezach fandomowych i targowych

W tym roku oficjalni przedstawiciele Związku byli obecni na następujących wydarzeniach:

 • KONgres w Skierniewicach – Rada Fandomu, premiera ebooka „Bezpieczny konwent”, otwarty punkt programu dla osób zainteresowanych działalnością ZSFP
 • Pyrkon – prelekcja „Czarne lustro Janusza A. Zajdla”, ogłoszenie nominacji do Nagrody, stoisko Nagrody
 • Bazyliszek – stoisko Nagrody
 • SkierCon – stoisko Nagrody
 • Kapitularz Polconem – Rada i Forum Fandomu, stoisko Nagrody, gala wręczenia Nagrody, otwarte spotkanie z Jadwigą Zajdel
 • Copernicon – stoisko Nagrody
 • Bykon – stoisko Nagrody
 • Bachanalia Fantastyczne – stoisko Nagrody
 • Konline – kanał Nagrody
 • Imladris – stoisko Nagrody
 • Nordcon – Rada i Forum Fandomu
 1. Procedury przeciwdziałania przemocy na konwentach

Podczas KONgresu w Skierniewicach odbyła się premiera ebooka „Bezpieczny konwent” zawierającego praktyczne porady i procedury przeciwdziałania przemocy i sytuacjom kryzysowym na fanowskich imprezach kulturalnych. Ebook jest dostępny bezpłatnie na stronie fandom.org.pl i do tej pory pobrało go łącznie 569 osób. Trwają prace nad kolejnym tomem.

 1. Baza wzorów dokumentów

Baza została w tym roku uzupełniona o następujące wzory dokumentów:

 • Regulamin wystawców
 • Regulamin szatni
 • Arkusz do zarządzania potrzebami uczestników konwentu
 • Formularz zgłoszeniowy dla Mistrzów Gry
 • Formularz rejestracji na sesję RPG

Najpopularniejsze dokumenty w bazie, stan na 23.01.2024:

 • Regulamin konwentu tradycyjnego: 287 pobrań
 • Zaświadczenie o praktykach: 128 pobrań
 • Regulamin konkursu: 122 pobrania
 1. Zjazd Zarządów Klubów

Z inicjatywy zarządu Związku w lutym w Toruniu odbył się zjazd zarządów i innych przedstawicieli organizacji członkowskich ZSFP. Zjazd rozpoczął się w piątek wieczorem od części integracyjnej, sobotę poświęcono na część merytoryczną: autoprezentacje uczestników oraz „speed dating” mający dać uczestnikom szansę na wymianę doświadczeń z członkami innych klubów, w niedzielę zaś odbyła się Rada Fandomu oraz prezentacja ebooka „Bezpieczny konwent”. Po zjeździe przeprowadzono wśród uczestników ankietę ewaluacyjną, z której można wywnioskować raczej pozytywny odbiór całej inicjatywy, odnotowano również uwagi szczegółowe do niektórych jej punktów, które zostaną wzięte pod uwagę przez organizatorów kolejnych edycji. Związek planuje powtarzać to wydarzenie regularnie, kolejny zjazd odbędzie się prawdopodobnie pod koniec roku na Pomorzu.