Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy

Sprawozdanie finansowe (skrócone) Związku Stowarzyszeń “Fandom Polski” za okres od 26 czerwca do 11 grudnia 2021 roku

Wpływy: 3 592,60 zł

w tym:

– wpłaty za głosowanie na Nagrodę J.A. Zajdla 3 592,60 zł

Wydatki: 6 379,76 zł

w tym:

– prowadzenie konta 120,00 zł

– prowadzenie domeny internetowej 106,97 zł

– zwrot kosztów noclegów Jadwigi Zajdel  860,00 zł

– zwrot kosztów przejazdów 784,79 zł

– koszt Statuetek 2 706,00 zł 

– koszt znaku towarowego  1 476,00 zł

– zwrot wpłat na Nagrodę 80,00 zł

– koszt udziału w Targach Książki Wrocław 246,00 zł

Stan konta na dzień 03.12.2021 r.: 15 018,09 zł.

Sprawozdanie merytoryczne Związku Stowarzyszeń “Fandom Polski” za okres od 26 czerwca do 11 grudnia 2021 roku

Zarząd ZSFP przedstawia sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku od momentu wyboru nowych władz w czerwcu 2021.

 1. Polcon

Zgodnie z wynikami głosowania przeprowadzonego na Radzie w dniu 26 czerwca, konwentem w randze Polconu były w tym roku Bachanalia Fantastyczne w Zielonej Górze. Według wyliczeń organizatora, ZKF Ad Astra, w konwencie wzięło udział 380 akredytowanych uczestników. Odnotowano również 128 akredytacji wspierających. Bachanalia spotkały się z raczej pozytywnymi opiniami uczestników, odbyła się w ich trakcie gala wręczenia Nagrody im. Janusza A. Zajdla, statuetki otrzymali Agnieszka Hałas (powieść) oraz Krzysztof Matkowski i Krzysztof Rewiuk (opowiadanie). Pod koniec pierwszego dnia imprezy Rada Fandomu przyjęła nowy statut Związku, wprowadzający m.in. regulacje ułatwiające funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych oraz możliwość podejmowania pilnych decyzji na mocy Referendum Rady. Drugiego dnia, podczas Forum Fandomu, przegłosowano z kolei nowy regulamin Polconu i Nagrody Zajdla, zawierający paragrafy o opłacie nominacyjnej – zgodnie z rekomendacją Rady z 26.06. Zdecydowano również warunkowo o przyznaniu prawa do organizacji Polconu fundacji Historia Vita, która od tego roku wchodzi w skład Związku.

 1. Gildie

Zgodnie z ustaleniami zespołu roboczego Polcon Jutra, rozpoczęto prace nad powołaniem Gildii ZSFP, których zadaniem ma być prowadzenie i wspieranie wspólnych projektów klubów, w tym pomoc przy organizacji Polconu, oraz w miarę możliwości pomoc klubom zrzeszonym w Związku. Na ten moment aktywnie działają następujące gildie:

 • Gildia Archiwistów pracuje nad uruchomieniem strony gromadzącej wiedzę o polskim fandomie, jego funkcjonowaniu, dokonaniach, tradycjach. Strona docelowo ma funkcjonować na związkowym hostingu i być utrzymywana przy współpracy z Gildią Technomagów. W dalszej kolejności do zadań Archiwistów będzie należało gromadzenie i przechowywanie fizycznych śladów działalności polskich fanów.
 • Gildia Technomagów ma za zadanie przenieść strony i aplikacje należące do ZSFP na wspólną usługę hostingową oraz zadbać o uruchomienie strony dla Gildii Archiwistów. W kolejce czekają kolejne pomysły na rozwiązania przydatne w funkcjonowaniu Związku – m.in. poradnik dla organizatorów konwentów w formie wiki, aplikacja wspomagająca organizację imprez, rejestr uprawnionych do głosowania na Nagrodę Zajdla (p. niżej).
 • Gildia Tutorów po wstępnym rekonesansie poszukuje uczestników do grupy testowej, której celem będzie ustalenie, jakiego rodzaju wiedzy potrzebują młodzi fantaści by móc zaangażować się w działalność fandomową typu organizacja konwentów. Dalsze plany gildii to m.in. stworzenie podręcznika dla organizatorów oraz imprezy szkoleniowej dla bardzo początkujących organizatorów.
 • Gildia Charyzmatyków zajmie się na początek przygotowaniem pełnej identyfikacji wizualnej dla Związku na podstawie tworzonej właśnie księgi znaku, oraz stopniowo będzie przejmować działania promocyjne, prowadzenie mediów społecznościowych Związku itp.
 • Gildie: Bankierów, Kwatermistrzów, Jurystów, Opiekunów oraz Sztab Polconowy są na etapie rekrutacji.
 1. Nagroda im. Janusza A. Zajdla

Nagrodę w roku 2021 przyznano na żywo na gali w trakcie konwentu w randze Polconu. Gala była również transmitowana na żywo na Facebooku. Rolę elementu artystycznego pełnił wykład Bartka Biedrzyckiego, który spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem publiczności i prawdopodobnie zapoczątkował nową tradycję w sposobie organizacji przyszłych gal. W roku 2022 gala odbędzie się w Krakowie, w ramach Imladrisu-Polconu. Ogłoszenie nominacji ma mieć miejsce w trakcie przyszłorocznego Pyrkonu.
W związku z powtarzającymi się kontrowersjami wokół procesu nominacji do Nagrody, Rada Fandomu zobligowała zarząd Związku do wprowadzenia środków zaradczych, mających utrudnić nieuczciwe praktyki podczas nominowania do przyszłych edycji. Forum Fandomu przegłosowało propozycję wprowadzenia opłaty nominacyjnej, płatnej przelewem na konto ZSFP, jako wkład na rzecz Funduszu Nagrody, której wysokość będzie corocznie ustalana przez kolejne Fora. Na rok 2022 wysokość opłaty ustalono na 5 zł. Na najbliższy rok planowane są konsultacje i prace, których wynikiem ma być stworzenie rejestru osób uprawnionych do głosowania, zarządzanego przez Związek, gromadzącego dane uczestników konwentów, członków klubów i innych osób odczuwających przynależność do fandomu. Umieszczenie swoich danych w rejestrze ma być całkowicie dobrowolne i zgodne z międzynarodowymi regulacjami oraz polskim prawem. Docelowo ograniczenie nominacji do osób zarejestrowanych w bazie ma zabezpieczyć status Nagrody Zajdla jako nagrody literackiej Fandomu i zapobiec jej przemianie w kolejny plebiscyt czytelników głosujących głównie z polecenia. Zarówno opłata nominacyjna jak i rejestr spełniają również funkcję zabezpieczenia przed oddawaniem wielu głosów przez tę samą osobę.

W związku z kontrowersjami narosłymi wokół decyzji Forum o wprowadzeniu opłaty nominacyjnej, odbyła się publiczna sesja Q&A, w trakcie której zarząd ZSFP odpowiedział na pytania dotyczące planowanych zmian. Niestety z przyczyn technicznych nagranie z sesji okazało się niezdatne do publikacji. Trwają prace nad infografikami podsumowującymi informacje przedstawione w jej trakcie.

 1. Identyfikacja wizualna

Zgodnie z podnoszonym od lat zapotrzebowaniem, zarząd Związku zlecił wykonanie ujednoliconej księgi znaku zawierającej nowe loga ZSFP, Nagrody Zajdla oraz Polconu. Prace nad księgą są na ukończeniu, odbyły się pierwsze prezentacje fokusowe, aktualnie trwają konsultacje z niezależnym grafikiem należącym do zrzeszonego w ZSFP klubu oraz wprowadzanie poprawek na podstawie zgłoszonych uwag. Po ukończeniu prac nad projektem Gildia Charyzmatyków zajmie się przygotowaniem gotowych materiałów graficznych opartych o nowe loga i wytyczne zawarte w księdze znaku.

 1. Udział w imprezach targowych

W tym roku oficjalni przedstawiciele Związku byli obecni na Śląskich Targach Książki w Katowicach oraz Wrocławskich Targach Dobrej Książki. Na obu imprezach pojawiło się stoisko Nagrody Zajdla nadzorowane przez Elżbietę Gepfert i cieszyło się ono dużym zainteresowaniem odwiedzających. W Katowicach Związek był w ramach umowy barterowej odpowiedzialny za rekrutację i koordynację wolontariuszy obsługujących imprezę i według organizatorów z zadania tego wywiązaliśmy się bardzo dobrze, pomimo trudności wynikających z sytuacji epidemicznej i niejasnych regulacji prawnych, do których musieli się stosować organizatorzy. We Wrocławiu Związek wspomagał organizatorów przez dostarczenie pewnej ilości punktów programu związanych z fantastyką. Dodatkowo udało się w trakcie targów nawiązać kontakty z kilkunastoma wydawnictwami i sklepami zajmującymi się fantastyką oraz Krakowskim Biurem Festiwalowym, które wstępnie zobowiązało się do patronatu nad Imladrisem-Polconem (trwają rozmowy o szczegółach współpracy). Kontakty do podmiotów zainteresowanych współpracą zostały dołączone do listy, która począwszy od tego roku będzie przekazywana organizatorom kolejnych Polconów w celu ułatwienia im działań promocyjnych i rekrutacji wystawców. Kilka wydawnictw zgodziło się również na umieszczanie w książkach informacji o Nagrodzie Zajdla w formie grafik promocyjnych – temat zostanie podjęty natychmiast po zakończeniu prac nad księgą znaku. Na weekend 11-12.12. zaplanowano udział reprezentantów Związku w Warszawskich Targach Fantastyki w celu nawiązywania kolejnych kontaktów.

 1. Promocja poza granicami Polski

Wymienione poniżej projekty są jeszcze w trakcie planowania i początków realizacji, tym niemniej poczyniono już pewne kroki w kierunku ich urzeczywistnienia.

Angielskojęzyczna strona Nagrody Zajdla otrzyma w tym roku nowy layout, przetłumaczono znaczną część treści na stronę, trwają prace nad tłumaczeniem reszty. Kiedy strona będzie gotowa, zarząd ZSFP skontaktuje się z Instytutem Książki w celu wznowienia prac nad projektem przekładania na angielski tekstów laureatów Nagrody.

Trwają rozmowy z Ianem Watsonem na temat polsko-hiszpańskiej antologii opowiadań fantastycznych. Również rumuński fandom wyszedł z propozycją podobnej inicjatywy.

W związku z tym, że Worldcon 2022 odbywa się w Chicago, organizatorzy wyszli z propozycją organizacji bloku polonijnego. Trwają prace nad pozyskaniem środków na sfinansowanie wyjazdu grupy polskich pisarzy w celu reprezentowania polskiego fandomu na tej imprezie.