KONiunkcje (2023)

KONgresowi, konferencji dla organizatorów imprez fanowskich, towarzyszy publikacja składająca się z artykułów prezentujących różne punkty widzenia na organizację konwentów i przybliżających różne elementy pracy nad fantastycznymi wydarzeniami.

W roku 2023, przy okazji KONgresu w Skierniewicach, ukazały się KONiunkcje.

Zawartość:

  1. Anna Traut-Seliga – Dlaczego fandom powinien być proECO?
  2. Michał Szymański – Misja, wizja, wartości – praktyczny przewodnik
  3. Maciej Kozieł – Pozycje obowiązkowe. Omówienie budżetu imprezy
  4. Maciej Jarzębski, Katarzyna Strojna – Pomoc psychologiczna na konwencie
  5. Anna Traut-Seliga – Dwanaście prac Kapitana Planety, czyli Cech Fantastyki „SkierCon” dla środowiska
  6. Janusz Wiśnia – Tokeny, rezerwacje, zapisy – narzędzia akredytacji równoległej
  7. Artur Olchowy – Generator kryzysów
  8. Marta Tymińska, Julia Kumecka, Maciej Jarzębski, Magda Włochacz – Organizacja konwentu wobec przemocy seksualnej i innych kryzysów

Redakcja

Copyright by: Anna Traut-Seliga, Michał Szymański, Janusz Wiśnia, Artur Olchowy, Marta
Tymińska, Maciej Jarzębski, Katarzyna Strojna, Julia Kumecka, Magdalena Włochacz
Redaktor prowadząca: Magdalena Włochacz
Redakcja i korekta: Iga Radomska, Adrian Wieprzkowicz
Wydawca: Cech Fantastyki „SkierCon”, ul. Mszczonowska 25/3, 96-100 Skierniewice

Zapraszamy do lektury i nadsyłania tekstów do kolejnych tomów!

Pobierz PDF