Kontakt

Adres do korespondencji:
Związek Stowarzyszeń Fandom Polski
ul. Zamieniecka 46/25
04-158 Warszawa

E-mail: zarzad at fandom.art.pl

Facebook: Fandom Polski

Konto bankowe:
Volkswagen Bank Polska S.A.
42 2130 0004 2001 0311 7892 0001

Numer KRS: 161413