Kontakt

Adres do korespondencji:
Związek Stowarzyszeń Fandom Polski
ul. Marii Konopnickiej 4/28
12-200 Pisz

E-mail: zarzad at fandom.org.pl

Facebook: Fandom Polski

Discord: link

Konto bankowe:
Nest Bank S.A.
05 2530 0008 2090 1071 6165 0001

Numer KRS: 161413

REGON: 015440990

NIP: 1132594095