Rada fandomu, 8 grudnia 2018

W dniu 08.12.2018 r. Rada rozpoczęła obrady o godz. 11.00. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich:

Gdański Klub Fantastyki

Klub Fantastyki Druga Era

Krakowska Sieć Fantastyki

Śląski Klub Fantastyki

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra

Opolski Klub Fantastyki Fenix

Przewodniczył Bogusław Gwozdecki, protokołowała Iga Gruca.

  1. Bogusław Gwozdecki przedstawił sprawozdanie finansowe:

 Stan konta na 08.12.2018r: 17632,57 zł

Wpływy: 12545,40 zł

 – darowizny (sumarycznie): 10135,00 zł

  w tym: wpłata LSF „Cytadela Syriusza”: 5825,00 zł

 – projekt „Zajdel” (sumarycznie): 2410,40 zł

Wydatki: 10288,13 zł

 – darowizna na KONgres 2018: 1000,00 zł

 – wykonanie statuetek „Zajdla”: 3874,50 zł

 – opłata domeny internetowej: 16,33 zł

 – druk Antologii: 2089,50 zł

 – projekt „Zajdel” (sumarycznie): 3307,80 zł

  1. Bogusław Gwozdecki poinformował o obecności Związku na Targach Książki w Krakowie w związku z umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  2. Komisja Nominacyjna przedstawiła terminy przesyłania nominacji: od 1 lutego 2019 do 31 marca 2019 – tylko drogą elektroniczną.
  3. Wywiązała się dyskusja na temat Polconu/konwentu w randze Polconu 2020 – potencjalne problemy z darmową akredytacją.
  4. Z powodu wyczerpania czasu Bogusław Gwozdecki zakończył zebranie Rady.