Rada fandomu, 7 grudnia 2019

W dniu 07.12.2019 r. Rada rozpoczęła obrady o godz. 11.00. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich Związku Stowarzyszeń Fandom Polski:

Gdański Klub Fantastyki

Krakowska Sieć Fantastyki

Stowarzyszenie Avangarda

Śląski Klub Fantastyki

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra

Przewodniczył Bogusław Gwozdecki, protokołowała Iga Gruca.

1. Marcin Kłak przedstawił informacje o Polklawe, które odbyło się w listopadzie w Poznaniu. Pierwszy dzień zajęły warsztaty jak definiować, selekcjonować i nazywać we właściwy sposób problemy. Podczas drugiego dnia powstało wiele pomysłów, z których część się wyklucza, więc wymagają dalszej pracy i dyskusji. Druga część Polklawe ma się odbyć w lutym w Poznaniu.

2. Marta Markowska opowiedziała o powstaniu kilku grup, które niezależnie od obrad Polklawe rozpoczęły już działalność. Jedna z takich grup ma zająć się generalną inwentaryzacją Fandomu – zarówno jeśli chodzi o zasoby rzeczowe, jak i osobowe. Wywiązała się dyskusja.

3. Bogusław Gwozdecki zaapelował do klubów o poszukanie osób, które mogłyby pokierować dalej ZSFP, w związku z rezygnacją od następnej kadencji osób obecnie pełniących funkcję prezesa, wiceprezesa ds. Nagrody, skarbnika i sekretarza.

4. Bogusław Gwozdecki podał stan finansów ZSFP: stan konta na dzień 07.12.2019 r. wynosi 24.954,05 zł.

5. Iga Gruca podniosła kwestię problemów proceduralnych odnośnie końca kadencji i wyborów nowego Zarządu w roku, w którym nie odbywa się Polcon, a konwent w randze Polconu. Po analizie statutu Rada doszła do wniosku, że nie ma formalnych przeciwwskazań.

Rada zakończyła obrady.