Rada Fandomu, 6 grudnia 2014

W dniu 06.12.2014 roku Rada rozpoczęła obrady o godz. 11.00. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich:

  • ZKF Ad Astra
  • Śląski Klub Fantastyki
  • Gdański Klub Fantastyki

Przewodniczyła Klaudia Heintze, protokołowała Iga Zuchmantowicz.

Skarbnik ZSFP Bogusław Gwozdecki podał informację o wpłatach od KF Rassun w likwidacji w następującej wysokości:

  • wpłata z dnia 27.11.2014 na kwotę 9 850,00 zł
  • wpłata z dnia 28.11.2014 na kwotę 10 000,00 zł
  • wpłata z dnia 02.12.2014 na kwotę 2 016,63 zł

Stan konta: 45 711,30 zł.

Skarbnik ZSFP Bogusław Gwozdecki zaproponował utworzenie lokaty. Zarząd podejmie decyzję w terminie późniejszym. Członkowie zarządu obecni podczas Rady wyrazili się pozytywnie w kwestii utworzenia lokaty.

Przeprowadzono dyskusję o nagrodzie Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla oraz metodach jej promocji.