Rada Fandomu, 4 marca 2023

Protokół nr 1/3/ZSFP/2023 z posiedzenia Rady Fandomu

odbytego dnia 4 marca 2023 roku, w Toruniu

Posiedzenie Rady Fandomu Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” (dalej: ZSFP) rozpoczęło się o godz. 12:00 dnia 4 marca 2023 roku. Posiedzenie odbyło się w ramach zjazdu zarządów organizacji członkowskich ZSFP. Organizacje członkowskie zostały poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady. 

Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich ZSFP:

 1. Gdańskiego Klubu Fantastyki,
 2. Klubu Fantastyki “Druga Era”,
 3. Stowarzyszenia Krakowska Sieć Fantastyki,
 4. Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki “Avangarda”,
 5. Stowarzyszenia Miłośników ERpegów i Fantastyki SMERF,
 6. Śląskiego Klubu Fantastyki w Katowicach,
 7. Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra,
 8. Stowarzyszenia OKF Feniks,
 9. Fundacji “Historia Vita”.
 10. Stowarzyszenia Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn”

W związku z osiągnięciem kworum wymaganego statutem, rada posiadała zdolność podejmowania ważnych uchwał. Posiedzeniu przewodniczył Michał Szymański, Prezes Zarządu ZSFP. 

 1. Nie wniesiono zastrzeżeń do porządku obrad.
 2. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Zgłoszeni zostali:
  1. Dorota Łanuszewska,
  2. Adam Cetnerowski,
  3. Krzysztof Bortel,
  4. Patryk Kwiędacz.

Wybór przyjęto przez aklamację.

 1. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na protokolanta. Zgłoszono Magdalenę Włochacz, Wiceprezeskę Zarządu ZSFP. Wybór potwierdzono przez aklamację.
 2. Zarząd przeprowadził prezentację nowego majątku ruchomego Związku – ścianki wystawienniczej, dwóch banerów oraz urny na głosy, opatrzonych logiem Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla. Na pytanie z sali przypomniano koszt nabycia materiałów, poinformowano również, że stara ścianka znajduje się obecnie w piwnicy przewodniczącego. Padło kilka propozycji przedłużenia życia ścianki, np. licytacji jej elementów w celu zasilenia funduszu Nagrody. Zarząd poinformował, że zasięgnie w tej kwestii opinii osób zaangażowanych w powstanie ścianki.
 3. Przedstawiono sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Związku za rok 2022.
  1. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok stanowi Załącznik Nr 1 do protokołu.
  2. Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu.
  3. Sprawozdania przyjęto przez aklamację
 4. Przewodniczący przedstawił pomysł wykorzystania nowo uzyskanego zasobu zdjęć z różnych edycji Polconu do działań promocyjnych na Instagramie i Tik-Toku. Paulina Mikołajczyk zobowiązała się do znalezienia właściwej osoby do prowadzenia profilu Instagram Związku, Emil Pilawka – Tik-Toka.
 5. W związku z koniecznością przedyskutowania dodatkowych kwestii, Artur Szadkowski zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad. Wniosek przyjęto przez aklamację.
 6. Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla władz związku. Absolutorium przyjęto przez aklamację.
 7. Przewodniczący streścił plany Zarządu na najbliższe miesiące:
  1. Na KONgres 2023 zaplanowano publikację procedur przeciwdziałania przemocy i sytuacjom molestowania na konwentach oraz warsztaty dla organizatorów.,
  2. Trwają prace nad udziałem stoiska Nagrody w konwentach innych niż Polcon. Dotąd udało się zgromadzić wyposażenie stoiska i część obsługi, Zarząd postanowił również przeznaczyć nadmiarowy zasób Antologii Utworów Nominowanych do Zajdla pozostały z poprzednich lat na upominki dla wolontariuszy.
  3. Kapitularz-Polcon. Piotr Braciak, przedstawiciel Organizatora wydarzenia przedstawił pokrótce zaawansowanie przygotowań do imprezy:
   1. zespół koordynatorski jest kompletny’
   2. podpisano umowę na budynek Wydziału Filologicznego UŁ’
   3. organizatorzy czekają na potwierdzenie bazy noclegowej (kilkaset miejsc)’
   4. zabezpieczono dotację z Urzędu Miasta Łodzi, tym samym finansowo impreza jest przygotowana;
   5. zaproszono 30 z 50 planowanych gości, w tym honorowych gości Polconu;
   6. Jadwiga Zajdel otrzymała zaproszenie osobiście i potwierdziła chęć udziału w imprezie.
  4. SMGiF Thorn potwierdził, że planuje w najbliższych tygodniach przeprowadzić inwentaryzację zasobów i opublikować ich listę na poczet powstającej wypożyczalni zasobów.
  5. Przewodniczący przedstawił plan umieszczenia na stronie ZSFP mapy polskich inicjatyw i organizacji fanowskich.
 8. Łukasz Kaczmarek z KF Druga Era zapytał, czy Związek przewiduje włączenie w ww. inicjatywy imprez i organizacji należących do fandomu mangi i anime. Przewodniczący wyraził w imieniu Zarządu gotowość podjęcia rozmów w tej sprawie, zaznaczając jednocześnie, że temat jest delikatny ze względu na trwające od lat konflikty pomiędzy różnymi osobami i organizacjami z obu fandomów. Wywiązała się dłuższa dyskusja, w ramach której dało się wyróżnić następujące stanowiska:
  1. Powinniśmy wyciągnąć rękę do fandomu M&A i zaproponować współpracę ponad podziałami w obszarach łączących nasze subkultury;
  2. Możemy podjąć współpracę z fandomem M&A, pod warunkiem że jego przedstawiciele pierwsi wyjdą z inicjatywą;
  3. Współpraca jest możliwa, ale z wyłączeniem osób i organizacji wypowiadających się negatywnie o działalności i wartościach Związku;
  4. Współpraca jest bezcelowa, ponieważ fandom M&A nie jest fandomem fantastyki, a Związek zrzesza organizacje fanów fantastyki.

Z uwagi na ograniczony czas zebrania, dyskusja została przerwana bez ostatecznej konkluzji.

 1. Zarząd poinformował, że spośród obecnych członków tylko Wiceprezes ds. Nagrody im. Janusza A. Zajdla zamierza kandydować na kolejną kadencję. Zachęcono organizacje członkowskie do przygotowywania wstępnych kandydatur, padły również głosy wspierające ideę kandydowania większym zespołem z określonym programem.
 2. Zarząd zaproponował zmianę w statucie ZSFP – skrócenie kadencji władz Związku do 2 lat. Propozycję przyjęto przez aklamację. Uchwała Rady Fandomu w tej sprawie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 3. Artur Olchowy przedstawił szczegóły procedury ubiegania się o status niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Paulina Mikołajczyk zaoferowała kontakt do osoby zatrudnionej w Ministerstwie Kultury, która mogłaby być naszym przedstawicielem z ich ramienia. Artur Olchowy zaproponował, by osobą odpowiedzialną po stronie fandomów był prezes ZSFP. Temat pozostawiono do rozstrzygnięcia na najbliższym Forum Fandomu.
 4. W ramach wolnych wniosków:
  1. Wiceprezes ds. Nagrody poinformowała, że jest skłonna przekazać do bibliotek klubowych po jednym egzemplarzu każdej Antologii Nagrody, której mamy wystarczający zapas; propozycję przyjęto z entuzjazmem
  2. Paulina Mikołajczyk wspomniała, że Jadwiga Zajdel podczas niedawnych odwiedzin wyraziła żal, że inicjatywa nakręcenia filmu z pracowni Janusza A. Zajdla nie została ukończona. Prezes zadeklarował, że temat zostanie na nowo podjęty. Gabriela Kościelniak i Bartłomiej Stalewski zaoferowali kontakty do sprawdzonych ekip filmowych, które mogłyby się zająć realizacją.
 5. Wobec braku kolejnych wolnych wniosków i wyczerpania przewidzianego czasu obrad, zebranie zakończono.