Rada Fandomu, 19 czerwca 2022

Protokół z posiedzenia Rady Fandomu
odbytego dnia 29 czerwca 2022 roku
w Poznaniu podczas Pyrkonu

 1. Prezes ZSFP Michał Szymański powitał wszystkich na posiedzeniu Rady Fandomu.
 2. Stwierdzono brak kworum obrad w związku z obecnością przedstawicieli 6 z 12  organizacji członkowskich. W posiedzeniu uczestniczyli:
  1. Julianna Grefkowicz – Śląski Klub Fantastyki w Katowicach
  2. Marcin Kłak – Krakowska Sieć Fantastyki
  3. Mikołaj Kowalewski – Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda”
  4. Wiktor Koliński – Stowarzyszenie Fantasmagoria
  5. Radosław Polański – Fundacja Historia Vita
  6. Patrycja Drabik – Opolski Klub Fantastyki “Fenix”.
 3. Prezes ZSFP zainicjował dyskusję i wymianę opinii dotyczących utworów nominowanych do Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla, których ogłoszenie nastąpiło poprzedniego dnia.
 4. Prezes ZSFP zaprezentował propozycje rozwiązań formuły nominacji do Nagrody, wypracowanych przez powołany do tego zespół. Przedstawiono propozycje formuły:
  1. klubowej – w której uprawnieni do nominowania są członkowie klubów fantastycznych, spełniających następujące warunki:
   1. zrzeszonych w Związku Stowarzyszeń Fandom Polski;
   2. wpisanych do KRS i posiadających w swoim statucie zapis mówiący o działalności związanej z fantastyką;
   3. zarekomendowanych przez uprawniony do nominowania klub.
   4. Prezes zaznaczył, że w szczególności trzeci warunek jest potencjalnie podatny na nadużycia. Wiktor Koliński zasugerował, że rekomendacja ze strony dwóch klubów znacznie zmniejszy niebezpieczeństwo manipulacji. Zasugerowano również, że o nadaniu uprawnienia klubowi może decydować Rada Fandomu w drodze głosowania. 
  2. konwentowej – uprawnieni do nominowania są uczestnicy konwentów fantastycznych, którzy w ich trakcie mogą zarejestrować się na listę uprawnionych do nominowania.
  3. jednocześnie do nominowania uprawnieni byliby wszyscy uczestnicy Polconu, który odbył się w roku poprzedzającym nominacje, w tym osoby, które wykupiły akredytację wspierającą.
 5. Radosław Polański przedstawił sprawozdanie z postępów prac przygotowawczych do tegorocznego Polconu, w którego randze odbywa się XX Imladris: Krakowski Weekend z Fantastyką. Poinformował o:
  1. potwierdzonej lokalizacji wydarzenia i planach na wykorzystanie poszczególnych budynków;
  2. ruszającej w ciągu paru tygodni preakredytacji i jej cenniku;
   1. Julianna Grefkowicz potwierdziła druk antologii zajdlowych, na tę chwilę bez określenia ich liczby. Zasugerowała także rozwiązanie w formie checkboxów dla preakredytujących się (w tym wolontariuszy i twórców programu) zainteresowanych otrzymaniem antologii;
  3. planowanym limicie 1000 uczestników;
  4. realizowanym pomyśle Księgi Pamiątkowej z Polconów, która będzie podróżowała po większych miastach Polski w celu zebrania wspomnień i pamiątkowych fotografii od uczestników minionych edycji Polconu. Obecnie Kronika przebywa w Warszawie u Pani Jadwigi Zajdel. Poszukiwani są chętni do skoordynowania wpisów w swoich miastach.
 1. Prezes ZSFP Michał Szymański podniósł temat organizacji Polconu 2023. Poinformował zebranych, że trwają wstępne rozmowy z kilkoma organizacjami, które wyraziły wstępne zainteresowanie, jednak żadna z nich nie przedstawiła definitywnej decyzji. Zapytał czy spośród klubów obecnych na posiedzeniu są chętni do organizacji Polconu. Patrycja Drabik zobowiązała się poruszyć temat wewnątrz Opolskiego Klubu Fantastyki “Fenix”, który przygotowywał się do organizacji konwentu w 2020 roku, a która to edycja nie odbyła się. 
 2. Wiceprezes ZSFP Magdalena Włochacz poinformowała o:
  1. trwającym do 20 czerwca naborze chętnych autorów artykułów do Podręcznika dla Organizatorów Konwentów;
  2. rozpoczętym naborze artykułów do publikacji KONgresu 2023 – KONiunkcji.
 3. Wiceprezes ZSFP Julianna Grefkowicz poinformowała o publikacji nowej strony Nagrody, dostępnej pod adresem zajdel.art.pl. Poinformowała także, że w przygotowaniu jest jej wersja anglojęzyczna.
 4. Julianna Grefkowicz przypomniała obecnym, że staż w ZSFP odbywa tłumacz języka angielskiego i niemieckiego, z którego usług mogą korzystać kluby członkowskie. 
 5. Wolnych wniosków nie stwierdzono.
 6. Na tym obrady zakończono.