Forum fandomu, 8 grudnia 2018

  1. Wybór przewodniczącego Forum Fandomu: Bogusław Gwozdecki. Wybór został dokonany przez aklamację.
  2. Wybór komisji liczącej głosy podczas Forum Fandomu. Głosowanie odbyło się w systemie „en block”. Zgłoszeni kandydaci:

– Grzegorz Szczepaniak

– Marcin Kłak

                Wybór został dokonany przez aklamację.

  1. Bogusław Gwozdecki przedstawił sprawozdanie o stanie finansów Związku:

Stan konta na 08.12.2018r: 17632,57 zł

Wpływy: 12545,40 zł

 – darowizny (sumarycznie): 10135,00 zł

  w tym: wpłata LSF „Cytadela Syriusza”: 5825,00 zł

 – projekt „Zajdel” (sumarycznie): 2410,40 zł

Wydatki: 10288,13 zł

 – darowizna na KONgres 2018: 1000,00 zł

 – wykonanie statuetek „Zajdla”: 3874,50 zł

 – opłata domeny internetowej: 16,33 zł

 – druk Antologii: 2089,50 zł

 – projekt „Zajdel” (sumarycznie): 3307,80 zł

  1. Organizatorzy Polconu 2019 przedstawili informacje na temat stanu przygotowań:

        – sprzedaż akredytacji rozpocznie się w styczniu/lutym 2019

        – cena akredytacji od 60 zł do 100 zł (cena krocząca)

        – będą dostępne akredytacje grupowe

        – strona internetowa Polconu 2019 wystartuje od stycznia 2019

        – brak odpowiedzi zwrotnej od gościa honorowego w kategorii Wydawca – Rebis

  1. Odbyło się głosowanie w sprawie wyboru gościa honorowego Polconu w kategorii Twórca: Robert M. Wegner. Oddano 49 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 wstrzymało się. Wniosek został przyjęty.
  2. Opolski Klub Fantastyki Fenix przedstawił propozycję organizacji konwentu w radze Polconu.
  3. Aleksander Gruszczyński przedstawił informacje od Komisji Nominacyjnej: terminy przesyłania nominacji: od 1 lutego 2019 do 31 marca 2019 – tylko drogą elektroniczną.
  4. Odbyło się głosowanie w sprawie przełożenia decyzji o wyborze organizatora Polconu 2020/konwentu w randze Polconu. Oddano 23 głosy za, 14 głosów przeciw, 13 wstrzymało się. Wniosek został przyjęty.
  5. Odbyło się głosowanie w sprawie zwołania Forum Fandomu podczas Pyrkonu 2019 (26-28 kwietnia 2019). Oddano 36 głosów za, 8 głosów przeciw, 6 wstrzymało się. Wniosek został przyjęty.
  6. Ze względu na wyczerpanie tematów oraz brak wolnych wniosków Bogusław Gwozdecki zakończył obrady Forum.