Forum fandomu, 7 grudnia 2019

  1. Marcin Kłak przedstawił informacje o Polklawe, które odbyło się w listopadzie w Poznaniu. Pierwszy dzień zajęły warsztaty jak definiować, selekcjonować i nazywać we właściwy sposób problemy. Podczas drugiego dnia powstało wiele pomysłów, z których część się wyklucza, więc wymagają dalszej pracy i dyskusji. Druga część Polklawe ma się odbyć w lutym w Poznaniu. Wyniki ankiety przeprowadzonej przed Polklawe będą dostępne jak zakończy się analiza danych, prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego 2020.
  2. Komisja Nominacyjna przesłała termin zbierania nominacji: 01.02.2020-31.03.2020.
  3. Bogusław Gwozdecki zaapelował do klubów o poszukanie osób, które mogłyby pokierować dalej ZSFP, w związku z rezygnacją od następnej kadencji osób obecnie pełniących funkcję prezesa, wiceprezesa ds. Nagrody, skarbnika i sekretarza. Wywiązała się dyskusja.
  4. Bogusław Gwozdecki podał stan finansów ZSFP: stan konta na dzień 07.12.2019 r. wynosi 24.954,05 zł.
  5. Ze względu na brak wolnych wniosków Bogusław Gwozdecki zakończył obrady Forum.