Forum fandomu, 27 kwietnia 2019

  1. Przewodniczący Paweł Ostrowski przedstawił informacje na temat zapisów regulaminowych dotyczących organizacji konwentu w randze Polconu.
  2. Prezentacja Nordconu:

– baza noclegowa do 900 osób

– koszt konwentu około 400 zł

– odprowadzenie składki na Nagrodę

– pierwszy weekend grudnia

– Gala Nagrody w sali konferencyjnej na 300-500 osób

  1. Prezentacja Opolconu:

        – konwent darmowy

        – w edycji 2018 udział wzięło około 1800 osób

        – trzeci weekend listopada

        – Gala w wersji minimum na sali gimnastycznej na 200-300 osób

  1. Wybór komisji liczącej głosy podczas Forum Fandomu. Głosowanie odbyło się w systemie „en block”. Zgłoszeni kandydaci:

– Piotr Cholewa

– Maciej Pitala

                Wybór został dokonany przez aklamację.

  1. Odbyło się głosowanie w sprawie wyboru organizatora konwentu w randze Polconu. Oddano 11 głosów na Nordcon, 24 głosy na Opolcon, 9 głosów wstrzymujących. Decyzją Forum Fandomu organizacja konwentu w randze Polconu w roku 2020 została przyznana organizatorom Opolconu.
  2. Ze względu na brak wolnych wniosków Paweł Ostrowski zakończył obrady Forum.