Forum fandomu, 14 lipca 2018

Protokół z Forum Fandomu Toruń, 14.08.2018

 • Wybór komisji skrutacyjnej Forum Fandomu 2018
  1. Maciej Pitala
  2. Jan Wypych

Komisja przyjęta przez aklamację.

 • Wybór komisji liczącej głosy oddane na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla

Nominacje:

 1. Iza Zuchmantowicz
 2. Alina Kozubska
 3. Maciej Olczak – przewodniczący
 4. Magdalena Błasiak
 5. Karol Skowroński

Komisja przyjęta przez aklamację.

 • Wybór komisji nominacyjnej 2019

Nominacje:

 1. Mirosław Kowalski
 2. Aleksander Gruszczyński
 3. Edyta Muł-Pałka
 4. Mikołaj Kowalewski
 5. Aleksandra Wierzchowska
 6. Paulina Balcerzak

Komisja przyjęta przez aklamację.

 • Ogłoszenie nominacji Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla na Pyrkonie

Głosy za: 74

Głosy przeciw: 2

Wstrzymało się: 9

Zarząd Drugiej Ery zobowiązuje się do wspierania nagrody.

 • Głosowanie zmiany Regulaminu Polconu i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla
  • Zgoda na głosowanie na nagrodę drogą elektroniczną

Głosy za: 70

Głosy przeciw: 2

Wstrzymało się: 14

 • Zgoda na nową treść w regulaminie

Głosy przeciw: 0

Wstrzymało się: 3

Przyjęto przy 3 głosach wstrzymujących się.

 • Sprawozdanie finansowe za Polcon 2017
  • Akredytacji sprzedanych: 1945
  • Uczestników: 3000 (wszystkich wraz z obsługą, wystawcami, mediami itp.)
  • Uczestników licząc ze strefą otwartą: 5000
  • Informacja o bilansie imprezy będzie zamieszczona na liście fandomu. Zwrócono uwagę, że regulamin zobowiązuje organizatorów do przedstawienia sprawozdania finansowego, a mimo to brakuje danych z 2 ostatnich lat.
 • Stan przygotowań 2019, zatwierdzenie gości honorowych

Data: 8-11.08.2019

Miejsce: Białystok Kampus Uniwersytetu Białostockiego.

Akredytacja od 60 zł. Będą grupowe akredytacje – procedury mają być przyjazne organizacjom.

Akademiki są chętne do współpracy w sprawie noclegów.

 • Propozycje gości honorowych (Przyjmujemy wyniki większością zwykłą zgodnie z regulaminem)
  • Pisarz – Robert Szmidt

Głosy za: 5

Głosy przeciw: 51

Wstrzymało się: 36

Forum Fandomu odmówiło przyjęcia gościa honorowego.

Kolejna propozycja zostanie zaproponowana na innym konwencie.

 • Wydawca – Rebis

Głosy za: 23

Głosy przeciw: 6

Wstrzymało się: 59

 • Fan – Piotr Rak

Głosy przeciw: 1

Wstrzymało się: 13

Przyjęto przy 1 głosie przeciw i 13 głosach wstrzymujących się.

 • Osoba 4 – nie jest potwierdzona, głosowanie przeniesione na kolejne Forum. Ma to być osoba związana z tworzeniem gier.
 • Miejsce kolejnego Forum Fandomu.

Dyskusja nad potencjalnym miejscem organizacji. Propozycje to Falkon, Copernicon, Nordcon (propozycja organizatorów Polconu 2019). Potencjalne tematy do dyskusji: nowe nominacje gości honorowych, kandydat na organizatora Polconu 2020

Głosowanie nad organizacją Forum na Nordconie

Głosy za: 47

Głosy przeciw: 9

Wstrzymało się: 34

 • Głosowanie na organizatora Polconu 2020

Nie zgłosił się żaden kandydat. Nowy kandydat może zgłosić się  na Forum Fandomu na Nordconie

 • Brak wolnych wniosków – Obrady Forum Fandomu zostały zakończone

Prowadzący: Paweł Ostrowski

Protokolant: Anna Piechocka