Forum Fandomu, 10 grudnia 2022

Protokół nr 1/12/ZSFP/2022 z posiedzenia Forum Fandomu odbytego dnia 10 grudnia 2022 roku, w Jastrzębiej Górze 

Posiedzenie Forum Fandomu rozpoczęło się o godz. 13:00 dnia 10 grudnia 2022 roku. 

Posiedzenie odbyło się w ramach konwentu „Nordcon”.  

W posiedzeniu wzięli udział uczestnicy konwentu „Nordon”. Posiedzeniu przewodniczyła Julianna Grefkowicz, Wiceprezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” (dalej: ZSFP).  

 1. Nie wniesiono zastrzeżeń do porządku obrad. 
 2. Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów na protokolanta, zgłoszony został Daniel Wójtowicz. Wybór potwierdzono przez aklamację. 
 3. Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Zgłoszeni zostali:
  1. Natalia Karga, 
  2. Krzysztof Bortel.. 

Wybór potwierdzono przez aklamację. 

 1. Julia Kumecka, główna koordynatorka Imladrisu-Polconu 2022 przeprowadziła krótkie podsumowanie imprezy. Składka za 1000 uczestników została opłacona przed konwentem, Imladris zamknął się z wynikiem finansowym kilkunastu tysięcy złotych na plus. 
 2. Organizatorzy Kapitularza-Polconu 2023 zaprezentowali propozycje gości honorowych ich imprezy:
  1. Fan – Sławomir Folkman 
  2. Tłumacz – Michał Jakuszewski 
  3. Twórca – Zbigniew Zamachowski 
  4. Wydawca – SQN 

Propozycje przyjęto przez aklamację. Ustalono również, że w wypadku odmowy ze strony któregokolwiek z gości, prawo do zatwierdzenia kolejnych propozycji będzie miała Rada Fandomu. 

 1. Poinformowano, że kolejna rada odbędzie się na KONgresie 2023, 22-23 kwietnia w Skierniewicach. 
 2. Trwa nabór tekstów do antologii KONgresowej, organizatorzy zachęcają do nadsyłania propozycji. 
 3. Andrzej Ziółkowski przekazał krótką aktualizację w sprawie wypożyczalni dóbr konwentowych, pierwszym etapem prac będzie zbieranie informacji od klubów o ich możliwym wkładzie, drugim – informacja o zebranym inwentarzu. 
 4. List otwarty do organizatorów Worldconu ws. Siergieja Łukjanienki zostanie opublikowany tuż po Nordconie, kluby proszone są o udostępnianie listu w swoich kanałach komunikacji. 
 5. Przewodnicząca przedstawiła listę najpilniej poszukiwanych przez ZSFP osób do pomocy w bieżących pracach. Są to:
  1. Koordynator stoiska Nagrody 
  2. Koordynator podcastu 
  3. Koordynator profilu w portalu Facebook 
  4. Koordynator profilu w portalu Instagram 
  5. Koordynator profilu w portalu TikTok 

11. Zgłoszono następujące wolne wnioski: 

 1. Maciej Górczyński poprosił o pamięć o kanałach komunikacji z lat 90., gdyż nie wszyscy są obecni na Facebooku. 
 2. Maciej Górczyński zwrócił uwagę, że ogłaszanie nominacji do Nagrody im. 

Janusza A. Zajdla na Pyrkonie ma niską widoczność i docieralność 

 1. Natalia Karga zaproponowała otwarcie wakatu administratora ds. Listy mailingowej Fandomu Polskiego oraz zaproponowała Macieja Górczyńskiego na to stanowisko. 
 2. Maciej Górczyński zapytał o dystrybucję antologii opowiadań nominowanych do Nagrody. Przewodnicząca poinformowała, że antologie przysługują wyłącznie uczestnikom Polconu, oraz że uczestnicy wspierający otrzymają je w ciągu najbliższego miesiąca. 

12. Wobec braku dalszych wolnych wniosków przewodnicząca ogłosiła zamknięcie obrad.