Rada Fandomu, 5 grudnia 2015

W dniu 05.12.2015 r. Rada rozpoczęła obrady o godz. 11.00. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich:

  • ZKF Ad Astra
  • Śląski Klub Fantastyki
  • Gdański Klub Fantastyki
  • KF Druga Era
  • Stowarzyszenie Vratislavia Fantastica

Przewodniczył Paweł Ostrowski, protokołowała Iga Zuchmantowicz.

1. Skarbnik ZSFP Bogusław Gwozdecki złożył sprawozdanie o stanie konta ZSFP. W 2015 roku wydatki zostały dokonane na:

  • Warsztaty Konwentorobów
  • stronę internetową
  • wydanie Antologii opowiadań nominowanych do nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla
  • zakup 8 statuetek do nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla

Otrzymano wpłatę od Polconu 2015 w wysokości 4.185,00 zł.

Początkowy stan konta: 45 711,30 zł, końcowy stan konta: 35.181,94 zł.

2. Piotr Cholewa złożył wniosek w sprawie braku sponsora jakim był AXN.

3. Na miejsce prowadzenia Warsztatów Konwentorobów w 2016 r. został wyznaczony Wrocław.

4. Paweł Ostrowski przedstawił program Virgin Mobile Academy – z zaznaczeniem potrzeby osób do nakręcenia 15-30 sekundowego filmu prezentującego.

5. Przeprowadzono dyskusję na temat kosztów zmiennych wydania antologii.

6. Podniesiono problem wpłaty od organizatorów Polconu w Bielsku-Białej.

7. Przedyskutowano propozycję uzyskania dofinansowania na wydanie antologii z Instytutu Książki/Ministerstwa Kultury.