Rada Fandomu, 21-22 sierpnia 2015

W dniu 21.08.2015 Rada rozpoczęła obrady o godz. 20.00. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich:

  • ZKF Ad Astra
  • Śląski Klub Fantastyki
  • Mińska Gildia Fantastyki
  • Gdański Klub Fantastyki
  • Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda”
  • KF Druga Era
  • Stowarzyszenie Vratislavia Fantastica

Przewodniczył Paweł Ostrowski, protokołowała Iga Zuchmantowicz.

1. Paweł Ostrowski przedstawił sprawozdanie z działalności:

– sprawy wokół Nagrody Zajdla biegły jak w latach poprzednich,

– odbyły się Warsztaty Konwentorobów w Krakowie pod organizacją Marcina Wrońskiego,

– zakończyło się przejęcie strony internetowej Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla przez nowy podmiot działający na zlecenie Związku.

2. Marcin Wroński przedstawił streszczenie sprawozdania z Polconu 2014. Polcon 2014 zakończył się stratą, którą zarząd fundacji pokrył/pokryje z własnych środków, natomiast wpłata w kwocie ok. 2400 zł na rzecz Funduszu Nagrody im. Zajdla jest niezagrożona.

W tym miejscu przedstawiciele Vratislavia Fantastica podnieśli, że o ile pamiętają, podano im kwotę składki wyższą niż 3 zł od akredytacji pełnej (5 zł). Obecni zgodzili się, że najwłaściwszym sposobem uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości będzie podjęcie uchwały przez Forum Fandomu, tak aby była ona dostępna przynajmniej na liście fandomu. Przy okazji poruszono temat do załatwienia – w postaci zamieszczania dokumentów w rodzaju protokołu Forum Fandomu i protokołów Rady na stronie Zajdla oraz być może również na stronie www.polcon.pl.

3. Bartłomiej Stalewski złożył rezygnację ze stanowiska członka Komisji Rewizyjnej w związku z pełnioną funkcją członka Komisji Rewizyjnej KF Druga Era.

Zdecydowano o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszeni Kandydaci: Pola Mikołajczak (KF Druga Era). Kandydat zaprezentował się.

Rada przez aklamację zgodziła się na głosowanie ustne. Oddano 0 głosów przeciw, 7 za, 0 wstrzymujących się.

4. Odbyła się dyskusja na temat proponowanych zmian w Regulaminie Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki „POLCON” i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla, w celu przygotowania do sprawnego głosowania Forum Fandomu w dniu następnym. Przedyskutowano poprawki do projektów proponowanych i przygotowanych przez kilka osób, m.in. Pawła Ostrowskiego, Edytę Muł-Pałka, Pawła Dembowskiego, Aleksandrę Sontowską oraz uzgodniono treść, jaka zostanie przedstawiona pod obrady Forum Fandomu.

5. Wolne wnioski:

– Marcin Wroński przekazał informację o wniosku o przyjęcie do Związku Stowarzyszeń Fandom Polski Krakowskiej Sieci Fantastyki – podjęto decyzję o przerwie w obradach Rady i przeniesieniu głosowania na dzień następny. Przedstawiciele stowarzyszenia kandydującego do ZSFP nie dotarli z uwagi na późne przeniesienie terminu Rady, które było zakomunikowane dopiero w erracie do programu.

6. Obrady Rady wznowiono 21.08.2015 r. o godz. 14.00 po Forum Fandomu. Przedstawiciele Krakowskiej Sieci Fantastyki opowiedzieli o działalności klubu. Następnie odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia Krakowskiej Sieci Fantastyki do Związku Stowarzyszeń Fandom Polski. Oddano 0 głosów przeciw, 7 za, 0 wstrzymujących się.

Dane kontaktowe Krakowskiej Sieci Fantastyki:
www.ksf.org.pl
Numer w rejestrze stowarzyszeń KRS: 0000484737
Prezes: Dawid Cichy ertai@ksf.org.pl
Reprezentant: Agata Grzywacz avlene@ksf.org.pl