Rada Fandomu, 19 sierpnia 2016

W dniu 19.08.2016 r. Rada rozpoczęła obrady o godz. 20.00. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich:

  • ZKF Ad Astra
  • Śląski Klub Fantastyki
  • Krakowska Sieć Fantastyki
  • Gdański Klub Fantastyki
  • Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda”
  • KF Druga Era
  • Stowarzyszenie Vratislavia Fantastica

Przewodniczył Paweł Ostrowski, protokołowała Iga Zuchmantowicz.

1. Paweł Ostrowski poruszył kwestię opóźnienia w wysyłce kart do głosowania dla akredytacji wspierających oraz zaproponował następujące rozwiązanie do przedstawienia na Forum Fandomu:

– osoby, które otrzymały na maila głosy od osób, które wykupiły akredytacje wspierające, przekażą te głosy organizatorom, którzy przeniosą je na opieczętowane karty do głosowania, a następnie tak przygotowanie głosy zostaną przekazane na ręce przewodniczącego Komisji Liczącej Głosy.

– wywiązała się dyskusja na temat akredytacji i kart do głosowania dla dzieci.

2. Paweł Ostrowski przedstawił stan finansów Związku. Po wydaniu tegorocznej antologii stan konta wynosi ok. 27000 zł. W ocenie skarbnika Związku, jeżeli nie będzie dodatkowych przychodów poza wpłatami od organizatorów Polconu, a koszty pozostaną na zbliżonym poziomie, fundusze wyczerpią się za 5 lat.

3. Stowarzyszenie Fantasmagoria z Gniezna (KRS 0000599211) złożyło wniosek o przyjęcie do Związku Stowarzyszeń Fandom Polski. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

4. Paweł Ostrowski rozpoczął dyskusję na temat Warsztatów Konwentorobów – czy powinny odbyć się jeszcze w tym roku oraz czy jest zapotrzebowanie na Warsztaty. Wstępnie ustalono, że następne Warsztaty odbędą się w Toruniu.

5. Paweł Ostrowski podjął kwestię zmian dotyczących ogłoszenia nominacji do Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla. Przedstawił propozycję, aby ogłoszenie nominacji miało miejsce w terminie Targów Książki w Warszawie. W związku z tym na Forum Fandomu należy poruszyć również kwestię zmiany terminów zbierania nominacji oraz odpowiednich zmian w regulaminie.

6. Paweł Ostrowski przedstawił propozycję ustalenia minimalnego zakresu informacji, jakie powinny znaleźć się w sprawozdaniu składanym przez organizatorów Polconu.

7. Paweł Ostrowski poruszył kwestię wydawnictw typu Vanity Press. Zasugerował, aby omówić tę kwestię na Forum Fandomu.

8. Elżbieta Gepfert zgłosiła propozycję zdefiniowania w regulaminie statusu Gżdacza. Wywiązała się dyskusja.

9. Wolne wnioski:

– brak wniosków Stowarzyszeń

– brak wniosków Zarządu

– brak wniosków pozostałych obecnych