Rada Fandomu, 11 grudnia 2021

Protokół nr 1/12/ZSFP/2021 z posiedzenia Rady Fandomu

Odbytego dnia 11 grudnia 2021 roku w ramach konwentu Nordcon

Posiedzenie Rady Fandomu Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” (dalej: ZSFP) rozpoczęło się o godz. 11:00 dnia 11 grudnia 2021 roku.

Obecni byli przedstawiciele organizacji członkowskich ZSFP:

 1. Gdańskiego Klubu Fantastyki
 2. Klubu Fantastyki „Druga Era”
 3. Krakowskiej Sieci Fantastyki
 4. Stowarzyszenia Miłośników Erpegów i Fantastyki SMERF
 5. Śląskiego Klubu Fantastyki w Katowicach
 6. Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra
 7. Fundacji Historia Vita.

W związku z nieosiągnięciem kworum wymaganego statutem, rada nie posiadała zdolności podejmowania ważnych uchwał. Wymienione w protokole głosowanie nad absolutorium dla zarządu ZSFP zostanie powtórzone w innym terminie. Posiedzeniu przewodniczyła Julianna Grefkowicz, Wiceprezes Zarządu ZSFP ds. Nagrody im. Janusza A. Zajdla.

 1. Posiedzenie rozpoczęto od wyboru protokolanta. Do protokołowania zgłosił się Daniel Wójtowicz z Fundacji „Historia Vita”. Kandydaturę przyjęto przez aklamację.
 2. Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek obrad:
  1. Wybór komisji skrutacyjnej
  2. Sprawozdanie merytoryczne zarządu za okres od rozpoczęcia kadencji do końca 2021
  3. Sprawozdanie finansowe za okres od rozpoczęcia kadencji do końca 2021
  4. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu
  5. Informacja o tworzonej bazie wzorów umów dla stowarzyszeń członkowskich i zaprzyjaźnionych
  6. Informacja o nowym hostingu ZSFP
  7. Informacja o nowej stronie internetowej Nagrody Zajdla po angielsku
  8. Informacja o planowanej zmianie w regulaminie Nagrody Zajdla i Polconu
  9. Wolne wnioski
 3. Wybór komisji skrutacyjnej:
  1. Do komisji zgłosili się Marcin Segit, niezrzeszony oraz Radosław Polański z Fundacji „Historia Vita”. Obie kandydatury zostały przyjęte przez aklamację.
 4. Sprawozdanie merytoryczne zarządu za okres od rozpoczęcia kadencji do końca 2021
  1. Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 1 do protokołu
 5. Sprawozdanie finansowe za okres od rozpoczęcia kadencji do końca 2021
  1. Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 2 do protokołu
  2. Bogusław Gwozdecki z Gdańskiego Klubu Fantastyki zwrócił uwagę, że w tym roku Związek nie musiał płacić kosztów druku antologii zajdlowej dzięki szczodrości wydawnictwa MAG.
 6. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się
 7. Informacja o tworzonej bazie wzorów umów dla stowarzyszeń członkowskich i zaprzyjaźnionych
  1. Przewodnicząca poinformowała o pracach zarządu i Pawła Ostrowskiego nad stworzeniem ogólnodostępnej bazy wzorów umów oraz poprosiła zebrane kluby o przesłanie zanonimizowanych wzorów umów na adres zarzad@fandom.org.pl.
 8. Informacja o nowym hostingu ZSFP
  1. Zarząd zakupił nowy hosting w celu ujednolicenia sposobu trzymania stron Nagrody Zajdla, Polconu i ZSFP w sieci, a również na potrzeby Gildii Archiwistów.
 9. Informacja o nowej stronie internetowej Nagrody Zajdla po angielsku
  1. Przewodnicząca poinformowała Radę o stanie prac nad stroną Nagrody Zajdla w języku angielskim, jak również pokazała modelowy wygląd strony. Prace są na ukończeniu, zarząd ma nadzieję, że strona będzie dostępna online na początku 2022 roku.
 10. Informacja o planowanej zmianie w regulaminie Nagrody Zajdla i Polconu
  1. Przewodnicząca poinformowała Radę o planowanej zmianie regulaminu mającej na celu zwiększenie ilości odbywających się Forów Fandomu w ciągu roku z jednej do minimum jednej rocznie.
 11. Wolne wnioski
  1. Wobec braku wolnych wniosków przewodnicząca zamknęła Radę Fandomu.

NieForum

Posiedzenie Forum Fandomu rozpoczęło się o godz. 12:00 dnia 12 grudnia 2021 roku.

Posiedzenie odbyło się w ramach konwentu Nordcon.

W posiedzeniu wzięli udział uczestnicy konwentu Nordcon.

Posiedzeniu przewodniczyła Julianna Grefkowicz, Wiceprezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Fandom” Polski (dalej: ZSFP) ds. Nagrody im. Janusza A. Zajdla.

 1. Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek obrad:
  1. Informacja o planowanej zmianie w regulaminie Nagrody Zajdla i Polconu
  2. Prezentacja KONgresu 2022
  3. Prezentacja Imladrisu Polconu 2022
  4. Informacja o tworzonych procedurach zapobiegawczych przeciwko przemocy seksualnej na konwentach
  5. Informacja o projekcie stworzenia międzynarodowej antologii opowiadań we współpracy z hiszpańskim fandomem
  6. Dyskusja na temat pomysłów w sprawie ogłoszenia nominacji do Nagrody Zajdla na Pyrkonie
  7. Dyskusja na temat pomysłów w sprawie turnieju klubów – nowego elementu Polconu
  8. Wolne wnioski

Nie wniesiono zastrzeżeń do porządku obrad.

 1. Przewodnicząca poprosiła o wystąpienie Arkadiusza Sobańskiego (ZKF Ad Astra), koordynatora głównego KONgresu 2022. Koordynator przedstawił datę konwentu – 1-3 kwietnia 2022 oraz wstępną lokalizację.
 2. Przewodnicząca poprosiła o wystąpienie Julię Kumecką oraz Radosława Polańskiego (Fundacja “Historia Vita”), koordynatorów Imladrisu Polconu 2022:
  1. Formalni organizatorzy tegorocznej edycji to Fundacja „Historia Vita” jako organizator główny i Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki jako współorganizator
  2. Przedstawiono historię konwentu i jego obecną formę
  3. Przedstawiono powody, dla których Fundacja postanowiła ubiegać się o organizację Polconu (jubileuszowa edycja Imladrisu, 20. rocznica ostatniego Polconu w Krakowie, Kraków jako istotny ośrodek kulturalny, okazja do zintegrowania krakowskiego środowiska fantastów)
  4. Proponowana data: 11-13 listopada 2022. Organizatorzy zdają sobie sprawę z ryzyka epidemicznego. Odbyły się rozmowy ze szkołą na temat potencjalnych zabezpieczeń. Fakt, że 11 listopada jest wolnym od pracy piątkiem, pozwoli na wydłużenie czasu trwania konwentu
  5. Lokalizacja główna: XLII LO w Krakowie
   1. Trwają dyskusje o współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (obaj organizatorzy mają historię owocnej współpracy z tą instytucją)
   2. Rozważana lokalizacja dodatkowa – Małopolski Ogród Sztuki
   3. Proponowane puby konwentowe – Classic Rock Club Kraków lub R’lyeh Cafe (lokalizacja mniej preferowana ze względu na odległość od XLII LO)
   4. Rozważane lokalizacje dla gali wręczenia Nagrody im. Janusza A. Zajdla:
    1. Teatr Groteska – dwie sale spełniające wymagania, 5 minut piechotą od XLII LO
    2. Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – jedna sala spełniająca wymagania, 5 minut piechotą od XLII LO
    3. Aula Wydziału Polonistyki UJ przy ul. Ingardena – 10 minut piechotą od XLII LO
    4. Aula Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena – 10 minut piechotą od XLII LO
  6. Limit uczestników – 1000 osób, może ulec zmianie ze względu na regulacje pandemiczne
  7. Baza noclegowa – 30 000 miejsc dostępnych na terenie Krakowa. Trwają rozmowy z akademikami AGH. Nocleg w salach na terenie konwentu nie jest planowany.
  8. Przedstawiono koordynatorów działów
  9. Przedstawiono proponowane ceny akredytacji z zastrzeżeniem, że mogą się one zmienić ze względu na inflację:
   1. Preakredytacja
    1. Pełna – 75 PLN
    2. Smoczy mecenat (wsparcie konwentu + pełna akredytacja + gadżety) – powyżej 100 PLN
    3. Wspierająca – 20 PLN
   2. W dniu imprezy (może być niedostępna w przypadku wyczerpania limitu miejsc):
    1. Pełna – 85 PLN
    2. Piątek – 40 PLN
    3. Sobota – 50 PLN
    4. Niedziela – 30 PLN
    5. W odpowiedzi na pytanie o wpłatę na Fundusz Nagrody zadeklarowano, że z każdej pełnej akredytacji zostanie przekazane 5 PLN, podobnie jak w poprzednich latach na płatnych imprezach
  10. Maciej Górczas zadał pytanie o to, czy konwent planuje zapraszać gości honorowych, a jeśli tak – czy będą oni poddawani pod głosowanie. Organizatorzy Imladrisu odpowiedzieli, że wstępnie planują dotrzymać tej tradycji polconwej. Jeśli zgłoszą gości honorowych, zostaną oni poddani pod głosowanie na Radzie Fandomu.
 3. Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych o pracach zarządu ZSFP nad stworzeniem procedur zapobiegawczych przeciwko przemocy seksualnej na konwentach, a także poprosiła o zgłaszanie tego typu zaistniałych przypadków (również w formie anonimowej) do zarządu ZSFP, by ten miał lepszy ogląd na sprawę.
 4. Przewodnicząca poinformowała uczestników o planach stworzenia międzynarodowej antologii opowiadań w celu promocji polskiego fandomu i literatury fantastycznej za granicą we współpracy z hiszpańskim konwentem Celsius 232 (Ian Watson i Cristina Macia). Tłumaczonym polskim opowiadaniem byłoby zwycięskie opowiadanie zajdlowe za rok poprzedni. Zarząd ZSFP nie posiada mocy przerobowych na koordynację tak dużego projektu, zgłoszone zostało więc zapotrzebowanie na koordynatorów i tłumaczy. Do koordynacji projektu zgłosił się Marcin “Dredu” Regulski.
 5. Przewodnicząca poprosiła Andrzeja Ziółkowskiego, wiceprezesa ZSFP ds. Polconów o przedstawienie problematyki i poprowadzenie dyskusji na temat ogłoszenia nominacji do Nagrody Zajdla na Pyrkonie 2022:
  1. Organizatorzy Pyrkonu zaproponowali ogłoszenie nominacji na letniej scenie Pyrkonu, jednak wtedy potrzebne byłyby dodatkowe atrakcje w celu zachęcenia ludzi do udziału w ogłoszeniu
  2. Zasugerowano czytanie poprzednich zwycięskich utworów przez znane osoby
  3. Padło pytanie o plany awaryjne ogłoszenia nominacji w wypadku odwołania Pyrkonu z powodów pandemicznych. W takiej sytuacji ogłoszenie odbędzie się online w terminie Pyrkonu.
 6. Przewodnicząca przedstawiła pomysł na przeprowadzenie Turnieju Klubów w ramach Imladrisu Polconu 2022. Uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie pomysłów na formę i konkurencje turnieju:
  1. Pojawiła się sugestia, by zwycięski klub został organizatorem kolejnej edycji Turnieju
  2. Organizatorzy Imladrisu chcą przeprowadzić wersję pilotażową Turnieju póki co na relatywnie małą skalę
 7. Wolne wnioski:
  1. Adam Ustynowicz, twórca filmu o Stanisławie Lemie poprosił obecnych zgromadzonych o kontakt do organizacji zajmujących się fantastyką w Polsce w celu promocji swojego filmu i materiałów z nim związanych. Adres kontaktowy: adam@ustynowicz.eu
  2. Maciej Górczas zawnioskował do zarządu ZSFP o publikowanie informacji na temat działań Związku na fandomowej liście mailingowej jako dodatek do Facebookowego fanpage’a oraz Discorda, by starsi fani również mieli dostęp do informacji.
 8. Wobec braku kolejnych wolnych wniosków, przewodnicząca zakończyła spotkanie.