List Otwarty do Organizatorów Worldconu 2023

Fantastyka – obojętnie, czy to optymistyczna wizja ze Star Treka, czy dystopijne miasta Gibsona – jest często odbiciem naszego świata. Mówi o tym, jaką przyszłość chcielibyśmy widzieć i jak ją chcemy kształtować. Nie wszystkie opinie na ten temat można zostawić za drzwiami konwentu.Siergiej Łukjanienko występuje w rosyjskiej telewizji i snuje wizje bicia ukraińskich dzieci tak długo, aż pokochają matkę Rosję. Uśmiecha się, kiedy jego rozmówca fantazjuje o ludobójstwie. Ten człowiek jest honorowym gościem teoretycznie najważniejszego spotkania naszej społeczności — przyszłorocznego Worldconu. Jako polski fandom widzimy, co dzieje się tuż za naszą granicą. Dlatego nie zgadzamy się na honorowanie człowieka, który entuzjastycznie klaszcze bombardowaniu ukraińskich miast i zbrodniom rosyjskich żołnierzy. Występowanie w Russia Today to dzisiaj legitymizowanie inwazji na Ukrainę.Apelujemy więc do organizatorów Worldconu 2023 o cofnięcie statusu gościa honorowego Siergiejowi Łukjanience, a międzynarodową społeczność osób fanowskich prosimy o wsparcie w wywieraniu nacisku.

奇幻小说和科幻小说 — 无论是直接来自《星际迷航》写下来的乐观愿景,还是吉布森笔下的反乌托邦城市 — 通常反映了我们自己世界的形势与愿景。作家们它告诉我们我们希望看到的未来以及如何实现它。不过,进入公开会展时,并非所有关于那人的个人意见都可以忽略不计。谢尔盖·卢基亚年科 (Sergei Lukyanenko) 曾经出现在国家俄罗斯电视台上,并声明他希望人们殴打乌克兰儿童,直到他们学
得不得不爱俄罗斯祖国。当谈话伙伴深情地谈到种族灭绝时,他会微笑着表示赞同。对我们科幻论坛来说,WorldCon是一个非常重要公开会展,而这个人是明年WorldCon荣誉嘉宾。我们,波兰科幻论坛,可以看到越我们的边界上发生的事情。我们一致不同意向一个赞成轰炸乌克兰城市,和俄罗斯士兵犯下的罪行鼓掌的人致敬。上宫方电视等于跟别人说入侵乌克兰合法化。我们呼吁Worldcon2023的组织者
取消谢尔盖·卢基亚年科 (Sergei Lukyanenko) 的荣誉贵宾身份,并请求国际社会的科幻论坛能够帮助我们在此事上施加压力。

Fantasy and science-fiction – whether it be an optimistic vision straight from Star Trek, or Gibson’s dystopian cities – often constitute a reflection of our own world. It tells us about the future we want to see and how to achieve it. Not all opinions on that matter can be left outside when entering a convention space.
Sergei Lukyanenko appears on Russian TV and fantasizes about beating Ukrainian children until they learn to love mother Russia. He smiles when his conversation partner speaks fondly of genocide. This man is the guest of honour of the most important, theoretically, meeting of our community – he’s the guest of honour of next year’s Worldcon.
We, the Polish fandom, can see what’s happening across our border. We do not agree with honouring a man who enthusiastically applauds the bombardment of Ukrainian cities and crimes committed by Russian soldiers. Appearing on Russia Today is tantamount to legitimizing the invasion of Ukraine.
We’re calling on the organisers of Worldcon 2023 to rescind the status of guest of honour from Sergei Lukyanenko, and we’re asking the international community of fans to help us in exerting pressure on that matter.

Фантастика — оптимістичні візії «Зоряного шляху» чи антиутопічні міста Гібсона — часто є відображенням нашого світу. Вона говорить про те, яке майбутнє ми хотіли б бачити і як хочемо його формувати. Не всі думки з цього питання можуть бути залишені за дверима конвенту. Сергій Лук’яненко виступає на російському телебаченні, і висновує свої ідеї биття українських дітей доти, доки вони не полюблять свою матінку Росію. Він усміхається, коли його співрозмовник фантазує про геноцид. Ця людина є почесним гостем того, що теоретично є найважливішою подією нашої спільноти – Ворлдкону наступного року. Як польський фандом ми бачимо, що відбувається за нашим кордоном. Тому ми не згодні вшановувати людину, яка захоплено аплодує бомбардування українських міст і злочинам російських солдатів. Участь в ефірах на Russia Today легітимізує сьогоднішнє вторгнення в Україну. Тому ми звертаємося до організаторів Worldcon 2023 з проханням позбавити Сергія Лук’яненка статусу почесного гостя, а міжнародну спільноту вболівальників просимо підтримати нас у цьому.

Фантастика — будь то оптимистическое видение «Звездного пути» или антиутопические города Гибсона — часто является отражением нашего мира. Она говорит о том, какое будущее мы хотели бы видеть и как мы хотим его формировать. Не все мнения по этому вопросу могут быть оставлены за дверями конвента.Сергей Лукьяненко выступает по российскому телевидению где представляет видения избиения украинских детей до тех пор, пока они не полюбят свою матушку Россию. Он улыбается, когда его собеседник фантазирует о геноциде. Этот человек является почетным гостем того, что теоретически является самым важным событием нашего сообщества – Ворлдкона в следующем году.Как польский фэндом, мы видим, что происходит сразу за нашей границей. Поэтому мы не согласны чествовать человека, который восторженно аплодирует бомбардировкам украинских городов и преступлениям русских солдат. Выступление по каналу RT (бывшая Russia Today) это сегодня попытка узаконить вторжение в Украину.Поэтому мы обращаемся к организаторам Ворлдкона 2023 с просьбой лишить Сергея Лукьяненко статуса почетного гостя, а международное сообщество фэндома просим поддержать нас в оказании давления.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/chengdu_science_fiction_association_open_letter_to_the_board_of_worldcon_2023_list_otwarty_do_organizatorow_worldconu_2023/?cmptntb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *