Forum Fandomu, 9 grudnia 2017

1. Prowadzący Bogusław Gwozdecki przedstawił stan konta oraz omówił przychody i wydatki:

a) Stan konta na 01.01.2017 r.: 34.310,41 zł

  • przychody: 11.267,00 zł
  • rozchody: 26.989,07 zł

Stan konta na 09.12.2017 r.: 18.588,34 zł

b) Otrzymano dotację celową na wydanie zbioru poezji Janusza A. Zajdla w wysokości 10.000,00 zł.

c) Przewidywany wpływ z Polconu 2017 w Lublinie – niecałe 6.000 zł.

d) Trwają zaawansowane rozmowy ze sponsorem, który sfinansuje zakup kolejnych 10 statuetek.

Wywiązała się dyskusja na temat możliwości poprawy finansów. Padły następujące propozycje:

– wejście poza kolejnością dla posiadaczy „JA Zajdel”,

– dodatkowy „checkbox” przy akredytacji na Polcon dla osób pragnących otrzymać antologię,

– zmniejszenie nakładu antologii.

2. Maciej Pitala przedstawił krótkie sprawozdanie na temat przygotowań do Polconu 2018.

3. Jarosław Sokólski przedstawił krótkie sprawozdanie na temat przygotowań do Polconu 2019.

4. Maciej Pitala przedstawił informacje o KONgresie: odbędzie się w dniach 16-18 marca we Wrocławiu. Tematami przewodnimi będą formalizacja i kwestie prawne.

5. Tomasz Marcinkowski przedstawił informację o stworzonej ankiecie na temat konwentów. Wyniki przedstawi w formie artykułu do publikacji kongresowej. Przedstawił także projekt stworzenia listy wszelkich konwentów, jakie odbyły się w Polsce oraz zaapelował o przekazywanie mu informacji i/lub skontaktowanie z osobami, które mogą mieć informacje o przeszłych konwentach.

6. Daniel Wójtowicz zaprosił na Imladris w Krakowie.

7. Marta Markowska zaprosiła na Śląskie Dni Fantastyki, które odbędą się w marcu w Chorzowie.