Forum Fandomu, 6 grudnia 2014

1. Wybór komisji liczącej głosy podczas Forum Fandomu. Głosowanie odbyło się w systemie „en block”. Zgłoszeni kandydaci:

  • Bartłomiej Stalewski
  • Bogusław Gwozdecki
  • Marcin Kłak

Wybór został dokonany przez aklamację.

Klaudia Heintze zgłosiła prośbę o głosowanie w sprawie zmiany terminu Polconu 2015 w związku z dostępnością miejsc noclegowych. Zaproponowany termin: 20-23 sierpnia 2015.

2. Odbyło się głosowanie w sprawie zmiany terminu Polconu 2015. Oddano 33 głosy za, 1 głos przeciw, 7 wstrzymało się. Wniosek został przyjęty.

3. Wolne wnioski

– została skierowana prośba o informacje dotyczące składu Federacji Stowarzyszeń Polcon 2015. Odpowiedzi udzieliła Klaudia Heintze;

– podano informację na temat planowanego rozpoczęcia sprzedaży akredytacji na Polcon 2015 – w marcu 2015;

– wniosek o zamknięcie zebrania Forum Fandomu. Oddano 39 głosów za, 2 wstrzymało się, nikt nie głosował przeciw.