Forum Fandomu, 26 sierpnia 2017

1. Wybór komisji liczącej głosy w czasie Forum Fandomu na konwencie Polcon 2017.

Do komisji wybrani zostali: Marcin Kłak, Piotr W. Cholewa. Wybór przez aklamację.

2. Głosowanie nad uznaniem głosów na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla wysłanych mailowo przez osoby, które wykupiły akredytację wspierającą.

 • przeciw: 4 głosy
 • wstrzymało się: 16 głosów
 • za: 63 głosy

Głosy nadesłane mailem zostały uznane.

3. Wybór komisji liczącej głosy na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla. Do komisji wybrani zostali: Marcin Wroński, Maciej Olczak, Grzegorz Gałan, Magdalena Stonawska, Iga Zuchmantowicz. Wybór przez aklamację.

4. Głosowanie nad uznaniem głosów na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla po zamknięciu urny, po upływie godziny 12.00 dnia 26.08.2017.

 • przeciw: 25 głosów
 • wstrzymało się: 38 głosów
 • za: 25 głosów

Głosy oddane po czasie nie zostały uznane.

5. Głosowanie na komisję liczącą nominacje do Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2017.

Do komisji wybrani zostali: Mirosław Kowalski, Paulina Mikołajczyk, Maciej Keler, Olgierd Czarnomski, Marcin Kłak, Kamil Jastrzębski. Wybór przez aklamację.

6. Wybór organizatora konwentu Polcon 2019. Przedstawienie kandydatur:

Białystok; powołane stowarzyszenie Polcon 2019, proponowany termin: 8-11 sierpnia 2019 roku, miejsce: kampus uniwersytecki położony 25 min. drogi od centrum miasta, noclegi w odległości 20 min. drogi od miejsca konwentu, zapewnienie dowozu uczestników rano na miejsce konwentu i wieczorem do miejsc noclegowych, akredytacja do 100 zł, zakładana liczba uczestników około 2000 osób.

Brak innych kandydatur.

Wątpliwości z sali: termin na tydzień przed Worldconem, doświadczenie w organizacji imprez 1000+ uczestników.

Głosowanie nad kandydatura Białegostoku.

 • przeciw: 2 głosy
 • wstrzymało się: 8 głosów
 • za: 70 głosów

Polcon 2019 decyzją Forum Fandomu odbędzie się w Białymstoku.

7. Raport ze stanu przygotowań do Polconu 2018 w Toruniu.

Organizatorzy zaprezentowali informacje: termin konwentu: 12-15 lipca 2018 roku, miejsce: miasteczko akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oddalone od centrum miasta o 15 min. jazdy tramwajem, program złożony z bloków tematycznych, w tym naukowych, Games Room 24-godzinny, strefa e-sport oraz gry elektroniczne retro, akredytacja kosztująca w przedziale od 60 zł do 80 zł, akredytacja wspierająca w wysokości 30 zł.

8. Propozycja organizatorów Polconu 2018 w kwestii gości honorowych. Każda propozycja głosowana oddzielnie.

Tadeusz Baranowski – twórca, scenarzysta, rysownik komiksów, grafik

 • przeciw: 0 głosów
 • wstrzymało się: 2 głosy
 • za: 80 głosów

Rafał Kosik – twórca, autor literatury młodzieżowej i fantastycznej

 • przeciw: 0 głosów
 • wstrzymało się: 7 głosów
 • za: 75 głosów

Artifex Mundi – wydawca gier komputerowych

 • przeciw: 4 głosy
 • wstrzymało się: 23 głosy
 • za: 50 głosów

Michał „Misiek” Karzyński – popularyzator fantastyki, koordynator festiwalu Pyrkon

 • przeciw: 0 głosów
 • wstrzymało się: 14 głosów
 • za: 69 głosów

Wszyscy goście honorowi Polconu 2018 proponowani przez organizatorów zostali przyjęci przez Forum Fandomu.

9. Przedstawienie składu zarządu Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski”.

 • Paweł Ostrowski – prezes
 • Elżbieta Gepfert – wiceprezes
 • Bogusław Gwozdecki – skarbnik
 • Iga Zuchmantowicz – sekretarz
 • Magdalena Stonawska – członek zarządu
 • Klaudia Heintze – członek zarządu
 • Maciej Pitala – członek zarządu

10. Podniesiono, że do chwili obecnej organizator nie przedstawił rozliczenia finansowego za Polcon 2016, pomimo wniesienia opłaty na fundusz Nagrody im. Janusza A. Zajdla – sprawa pozostawiona na koniec Forum Fandomu.

11. Omówienie sprawy podniesienia kwoty odprowadzanej od akredytacji Polconu na rzecz Funduszu Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla.

– propozycja podniesienia kwoty z 3 zł do 5 zł od pełnej akredytacji

– propozycja ustalenia stawki procentowej

Głosowanie na wprowadzeniem kwoty określonej, nie procentowej.

 • za: 55 głosów

Głosowanie na podniesienie kwoty odprowadzanej od pełnej akredytacji Polconu na rzecz Funduszu Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla z 3 zł do 5 zł.

 • za: 58 głosów

Głosowania nad wprowadzeniem stawki procentowej nie podjęto ze względu na przyjęcie kwoty określonej większością głosów.

Kwota odprowadzana od pełnej akredytacji Polconu na rzecz Funduszu Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla została podniesiona z 3 zł do 5 zł. Kwota 5 zł ma obowiązywać od Polconu 2019, jednak organizatorzy Polconu 2018 w Toruniu zgodzili się przyjąć podwyższoną składkę.

12. Zmiany regulaminu Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla.

Propozycja wprowadzenia elektronicznego głosowania dla osób, które wykupią akredytację wspierającą. Rozwiązanie to ma pozwolić uniknąć sytuacji ze zbyt późnym wysyłaniem kart pocztą tradycyjną. Proponowana zmiana obejmuje również wydłużenie terminu oddawania głosów z akredytacji wspierających do godziny 12.00 w dniu Gali Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla, co jest zrównaniem praw osób z akredytacją wspierająca z prawem uczestników fizycznie przebywających na konwencie.

Głosowanie nad zmianą w regulaminie dotyczącą zdalnego głosowania na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla przez osoby z akredytacją wspierającą. Głosowano poprawki w pakiecie.

 • przeciw: 0 głosów
 • wstrzymało się: 1 głos
 • za: 75 głosów

13. Informacje na temat sprawozdania finansowego z Polconu 2016.

Przedstawicielka organizatorów Polconu 2016 poinformowała Forum Fandomu, że w konwencie uczestniczyło ok. 5200 uczestników, z czego ok. 3000 uczestników wykupiło akredytacje pełne. Składka odprowadzona na rzecz Funduszu Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla wyniosła 8160 zł i została zapłacona z początkiem października 2016 r. Pełne rozliczenie finansowe zostanie przedstawione na Liście Fandomu.

Prowadzący Forum Fandomu: Paweł Ostrowski

Protokolant: Damian Podoba

Uwagi: Różnice w liczbie osób głosujących w poszczególnych głosowaniach wynikają z tego, że część osób opuszczała salę lub wchodziła na obrady w trakcie ich trwania.