Forum Fandomu, 2 września 2023

Protokół nr 2/9/ZSFP/2023 z posiedzenia Forum Fandomu

odbytego dnia 2 września 2023 roku, w Łodzi

Posiedzenie Forum Fandomu odbyło się dnia 2 września 2023 roku w ramach konwentu Kapitularz 2023, odbywającego się w randze Polconu, z obustronną transmisją na kanale „sala-panelowa” serwera Discord Fandom Polski. 

W posiedzeniu wzięli udział uczestnicy konwentu. Posiedzeniu przewodniczył Michał Szymański, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” (dalej: ZSFP). 

 1. Nie wniesiono zastrzeżeń do porządku obrad.
 2. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji liczącej głosy w głosowaniu na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla. Zgłoszeni zostali:
  1. Gabriela Kościelniak,
  2. Maciej Olczak,
  3. Marcin Kłak,
  4. Krzysztof Bortel,
  5. Iwo Pencarski.
 3. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Zgłoszeni zostali:
  1. Natalia Godryk,
  2. Radosław Polański.

Wybór potwierdzono przez aklamację.

 1. Przystąpiono do głosowania nad składem Komisji Liczącej Głosy. Skład Komisji został przyjęty przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
 2. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji nominacyjnej Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2023. Zgłoszeni zostali:
  1. Daniel Wójtowicz, 
  2. Mikołaj Kowalewski,
  3. Agata Wasilewska,
  4. Rafał Dziamski.

Wybór potwierdzono przez aklamację.

 1. Przewodniczący pokrótce przedstawił proponowane zmiany w Regulaminie Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla.
  1. umożliwienie organizacji Forum Fandomu w ramach innych konwentów
   1. Piotr Cholewa zwrócił uwagę, żeby nie narzucać organizacji Forum w formie online. Wyjaśniono, że to jedynie zabezpieczenie na wypadek sytuacji podobnych do pandemii, która uniemożliwiła zwołanie Forum Fandomu właśnie z uwagi na brak właściwego zapisu w regulaminie.
   2. Rozdział III. ust. 3 został przyjęty przez aklamację.
   3. Rozdział III. ust. 4 został przyjęty przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się.
  2. Zapis dotyczący osób uprawnionych do nominowania został przyjęty przy 1 głosie przeciwnym.
  3. Zapis dotyczący ograniczenia liczby nominowanych utworów danego autora.
   1. Rafał Dziamski poprosił o uszczegółowienie co dokładnie może zrobić komisja w przypadku np. równej liczby głosów.
   2. Zapis został przyjęty przy 2 głosach przeciwnych, 7 głosach wstrzymujących się i 34 głosach za. 
  4. Zapis dotyczący tajności danych pośrednich został przyjęty przez aklamację.
  5. Usunięto preambułę z punktu dotyczącego stanowiska autorów, przy 2 głosach wstrzymujących się.
  6. Treść jednolita Regulaminu stanowi załącznik do Protokołu. 
 2. Przewodniczący podniósł temat wymogu noclegowego w ramach minimum polconowego. W wyniku dyskusji zarządzono głosowanie
  1. za pozostawieniem zapisu w dotychczasowej formie głosowało 6 osób,
  2. za zmianą zapisu, aby obejmował jedynie poinformowanie uczestników konwentu o możliwościach noclegowych i gastronomicznych głosowało 28 osób,
  3. za usunięciem zapisu głosowały 4 osoby.
 3. Przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn”, Andrzej Ziółkowski i Krzysztof Świątek zaprezentowali informacje dot. Polconu 2024, który odbędzie się w ramach Coperniconu.
 4. Przedstawiciele Stowarzyszenia “Thorn” przedstawili propozycje Gości Honorowych Polconu 2024
  1.  w kategorii fan – Waldemar Gruszczyński
  2.  w kategorii wydawca – Wydawnictwa Rebel i Black Monk
  3.  w kategorii Twórca – Bartosz Sztybor 
  4. Propozycje zostały przyjęte przy 2 głosach wstrzymujących się.
 5. Przewodniczący poddał pod głosowanie organizację Forum Fandomu na Nordconie, związaną m.in. z tematem wyboru organizatora Polconu 2025. Wniosek został przyjęty przez aklamację.
 6. Poruszono temat Polconu 2025. Nie zgłosiła się organizacja chętna do realizacji wydarzenia. Wstępną deklarację złożył Artur Olchowy, proponując organizację wydarzenia w miejscowości Jabłoń k. Pisza. Zwrócił jednak uwagę na brak lokalnych struktur w regionie, które mogłyby pomóc w organizacji. Zaapelował o zgłaszanie się chętnych organizatorów. 
 7. Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.
 8. Na tym obrady zakończono.