Forum Fandomu, 12 listopada 2022

Protokół nr 2/11/ZSFP/2022 z posiedzenia Forum Fandomu

odbytego dnia 12 listopada 2022 roku, w Krakowie

Posiedzenie Forum Fandomu rozpoczęło się o godz. 12:00 dnia 12 listopada 2022 roku. Posiedzenie odbyło się w ramach konwentu w randze Polconu “Imladris – Krakowski Weekend z Fantastyką”.

W posiedzeniu wzięli udział uczestnicy konwentu w randze Polconu „Imladris – Krakowski Weekend z Fantastyką”. Posiedzeniu przewodniczył Michał Szymański, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” (dalej: ZSFP).

 1. Nie wniesiono zastrzeżeń do porządku obrad.
 2. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Zgłoszeni zostali:
  1. Jacek Falejczyk,
  2. Krzysztof Bortel,
  3. Katarzyna Ostrowicz.

Wybór potwierdzono przez aklamację.

 1. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji liczącej głosy w głosowaniu na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla. Zgłoszeni zostali:
  1. Adrian Tarnowski,
  2. Maciej Olczak,
  3. Stoigniew Szydłowski,
  4. Bartłomiej Żak,
  5. Marcin Wroński.

Wybór potwierdzono przez aklamację.

 1. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji nominacyjnej Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2022. Zgłoszeni zostali:
  1. Daniel Wójtowicz,
  2. Mikołaj Kowalewski,
  3. Magdalena Stonawska,
  4. Rafał Dziamski.

Wybór potwierdzono przez aklamację.

 1. Przewodniczący pokrótce przedstawił proponowane zmiany w Regulaminie Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla. Wątpliwość wzbudził zapis o Organizacjach Akredytowanych i ich poręczeniu przez organizacje członkowskie ZSFP. Zmiana w tym zakresie została wykreślona z Regulaminu. Pozostałe zmiany przyjęto przez aklamację. Tekst jednolity Regulaminu po zmianach stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
 2. Julianna Grefkowicz podsumowała dotychczasowe zmiany w nominacjach. Poinformowała, że od wprowadzenia składki nominacyjnej w procesie nominacji bierze udział mniej osób, ale widoczne są wszelkie formy kombinowania, którym komisja nominacyjna jest w stanie skutecznie przeciwdziałać.
 3. Przewodniczący zapytał o propozycje kwot składek członkowskich na nadchodzący rok, sam zaproponował ponownie składkę w wysokości 5,00 zł. Mikołaj Kowalewski zaproponował składkę w wysokości 0,01 zł.

Za składką 0,01 zł zagłosowała 1 osoba,

za składką 5,00 zł zagłosowało 41 osób,

7 osób wstrzymało się od głosu.

 1. Przewodniczący poinformował, że pojawili się kandydaci do organizacji Polconów w 2023 i 2024 roku. Do organizacji Polconu w 2023 roku zgłosili się organizatorzy łódzkiego festiwalu Kapitularz, którzy przedstawili krótką prezentację swojego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 1-3 września 2023 roku w Łodzi, w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Planowana cena wejściówki za 3 dni to 70,00 zł, jednak może ona ulec zmianie. Przewodniczący wniósł głosowanie nad kandydaturą, która została przyjęta przez aklamację. Organizatorzy zadeklarowali, że przedstawią informację o gościach honorowych Polconu na kolejnym posiedzeniu Forum Fandomu.
 2. W związku z powyższym Przewodniczący zainicjował głosowanie nad organizacją Forum Fandomu podczas nadchodzącego Nordconu. Wniosek przyjęto przez aklamację.
 3. Do organizacji Polconu w  2024 zgłosiło się Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn”, organizatorzy Coperniconu. Wniosek przyjęto przez aklamację.
 4. Przewodniczący poinformował o wakatach w organizacji i zachęcił obecnych do zgłaszania się do koordynowanych przez ZSFP projektów. Przekazał wniosek z Rady Fandomu i poinformował, że będziemy publikować ogłoszenia o pracę w formie wolontariatu na konkretne projekty. Na tę chwilę poszukiwani są:
  1. administrator strony fandom.org.pl – zgłosił się Bartek Stalewski z zastrzeżeniem, że może publikować treści, ale nie je tworzyć;
  2. osoba do skoordynowania zbiórki środków na rzecz Nagrody Zajdla, czy to w formie zbiórki czy też Patronite’a – Magdalena Stonawska zadeklarowała wsparcie w temacie.
 5. Andrzej Ziółkowski przedstawił koncepcję wypożyczalni sprzętu konwentowego – centralnego spisu dóbr będących własnością organizacji członkowskich ZSFP, dzięki któremu mogłyby między sobą wypożyczać niezbędne do organizacji konwentów wyposażenie. W toku dyskusji ustalono, żeby w ramach konkretnego wypożyczenia organizacje między sobą ustalały jego zasady (pokrycie kosztów, ubezpieczenie, etc.), ZSFP załącza wzór umowy użyczenia, z którego można korzystać.
 6. W wolnych wnioskach Piotr Cholewa zwrócił uwagę, że nowa identyfikacja wizualna Nagrody Zajdla nie została przegłosowana przez Forum Fandomu. Przewodniczący wyjaśnił, że była obradowana na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fandomu, w której kompetencji leży.
 7. Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.
 8. Na tym obrady zakończono.