Forum fandomu, 10 sierpnia 2019

Protokół Forum Fandomu, Polcon 2019, Białystok 10.08.2019
Przewodniczący: Paweł Ostrowski (Ostry) – prezes zarządu Związku Stowarzyszeń Fandom Polski
Protokolantka: Jagoda Marcinkowska
Agenda wstępnie:
1. Wybór komisji skrutacyjnej
2. Wybór komisji liczącej głosy na Nagrodę
3. Wybór Komisji Nominacyjnej na r. 2020
4. Organizacja Polconu 2020/21, dyskusja nt Polconu w ogólności
5. Zmiana regulaminu Nagrody i Polconu
6. Wolne wnioski


1. Wybór komisji skrutacyjnej
Zgłoszeni zostali: Miłosz Woźniak i Jacek Falejczyk (Kiwaczek), kandydaci zaakceptowani
jednogłośnie
2. Wybór komisji liczącej głosy na Nagrodę
Zgodnie z regułami, wśród jej członków powinni być przedstawiciele aktualnego i następnego
Polconu, w tym przypadku: Konwentu w randze Polconu
Zgłoszeni zostali:
Maciej Olczak (Tel)
Julianna Grefkowicz
Alina Kozubska
Iga Gruca
Marcin Wroński (MaWro)
Stoigniew Szydłowski
Konrad Maryański (Smok)
Nie zgłoszono uwag i sprzeciwu, kandydaci zaakceptowani jednogłośnie
3. Wybór Komisji Nominacyjnej na rok 2020
Zgłoszeni zostali:
Mirosław Kowalski (Xaric) (ze wskazaniem jako przewodniczący)
Rafał Dziamski (z uwagą od zgłaszającego Mirosława Kowalskiego: „jako komisarz techniczny”)
Olgierd Czarnomski
Aleksandra Wierzchowska (Jade Elenne)
Mikołaj Kowalewski
Bartłomiej Stalewski (Werbat)
Artur Szadkowski (Zwierz)
Nie zgłoszono uwag i sprzeciwu, kandydaci zaakceptowani jednogłośnie
4. Wybór Polconu 2020/2021, oraz dyskusja nt Polconu w ogólności
Przewodniczący poinformował, że podczas wczorajszej Rady Fandomu (zebranie klubów
członkowskich ZSFP) wpłynęła propozycja zorganizowania Polconu 2020 w Olsztynie, zgłoszona
przez Wojtka Sedeńkę. Na Radzie propozycja została omówiona przez Kluby, ale decyzja należy
do FF.
Wojtek Sedeńko przedstawił propozycję. Zgłasza ją jako długoletni fan i organizator Polconów,
obecny na pierwszym Polconie w Błażejewku. Wojtek słyszał o braku chętnych, i mimo tego że
wcześniej była już taka sytuacja (konwent w randze Polconu na Nordconie), to chce jednak
zorganizować „prawdziwy” Polcon 2020 w Olsztynie razem ze stowarzyszeniem literackim Stalker
z Olsztyna. W kolejnych latach pojawią się inne propozycje, Zielona Góra ma się zastanawiać nad
2022.
Istotna kwestia: dlaczego na 2020 a nie 2021? Wojtek tłumaczy:
– Bo jest wsparcie ze strony uczeni, aktualny rektor jest przychylny, natomiast w 2021 zmienią się
władze. Poparcia udzieli Leszek Błaszkiewicz, też fan, pracownik planetarium olsztyńskiego, który
zasiada w senacie UW-M,
– Bo z uwagi na kwestie zdrowotne unika planowania rzeczy z dwuletnim wyprzedzeniem
Odnośnie proponowanego miejsca. Kampus Kortowo jest największy w Polsce i bardzo ładny,
mieści się nad jeziorem i posiada drugie jezioro wewnętrzne. Wszystko byłoby w jednym miejscu,
nowoczesne budynki, restauracje, akademiki, dobry dojazd z Warszawy. Niedaleko kampusu jest
hotel, i jest szansa na dużo niższe ceny wynajmu w razie zarezerwowania go w całości. Centrum
konferencyjne jest przygotowane na organizacje tego typu imprez, dysponuje dużymi i mniejszymi
salami salami, główna aula ma 450 miejsc, ponadto do dyspozycji jest olbrzymi parking, gdzie
można zorganizować część atrakcji. Na kampusie jest zaplecze gastronomiczne i kluby. Rada
długo dyskutowała nad tym tematem wczoraj, ale o ile Wojtek rozumie Regulamin, decyzja
pozostaje dla forum fandomu.
Pytania z sali:
Q: jeśli zostawilibyśmy Opolcon w randze Polconu, to czy Wojtek nie zgłosiłby się od razu z
propozycją na 2021?
A: nie, 2 lata naprzód jednak nie, z uwagi na kwestie zdrowotne.
Q: do jakiego terminu oferta jest aktualna?
A: mogę poczekać do początku października
Q: propozycje gości honorowych?
A: nie ma problemu, lista może zostać przygotowana i można będzie nad nią zagłosować,
organizacyjnie Wojtek jest przygotowany.
Q: rozmiar imprezy?
A: na kampusie studiuje 24 tys studentóww, więc nie ma problemu żeby przyjąć kilka tysięcy
uczestników.
Przewodniczący przedstawił sytuację po wczorajszym spotkaniu (otwartym) ZSFP. Kluby
wewnętrznie dyskutowały nad ta sprawą i doszły do przekonania, ze skoro forum fandomu na
Pyrkonie wybrało Opolcon w randze Polconu na listopad, orgowie z Opola już tę informację
wykorzystują do negocjacji z włodarzami miasta i województwa, to trzeba Opolcon w randze
Polconu utrzymać. Natomiast odnośnie Olsztyna – kwestia roku 2021 – kluby zakładały, że nie
będzie głosów sprzeciwu. Problem w tym, że wczorajsze wystąpienie Wojtka zrozumieliśmy tak, że
Wojtek będzie w stanie podtrzymać wiążącą propozycję Olsztyna na 2021, co jednak nie jest
możliwe. I teraz jesteśmy trochę w kropce.
Rozważane były wczoraj 3 pomysły: (1) zostawienie tak jak jest tj Opolcon 2020 jako konwent w
randze Polconu, (2) zmiana decyzji i Polcon 2020 w Olsztynie, (3) decyzja warunkowa, tj.
przyznanie Polconu 2020 Olsztynowi na zasadzie odroczenia tej decyzji do czasu informacji od
Opola – Fenix miałby się zastanowić, czy organizacyjnie sprawy nie zaszły za daleko, i czy klub
wewnętrznie jest zdania, że może i chce zrezygnować z organizacji Opolconu w randze Polconu
bez negatywnych konsekwencji. Decyzja mogłaby być podjęta do końca września. Jeżeli Fenix
„ustąpiłby” Olsztynowi organizację Polconu, to decyzja warunkowa FF nabrałaby już mocy
ostatecznej.
W zmienionej sytuacji trzeba się zastanowić jeszcze raz nad rekomendacją klubów zrzeszonych w
ZSFP, decyduje forum fandomu, ew. w trybie głosowania klubami.
Głos z sali – Agnieszka Krzyżanowska (klub Cytadela Syriusza): do rozważenia jest 4 propozycja,
polegająca na tym, że Nagroda Zajdla będzie ogłoszona na Opolconie, a robimy Polcon 2020 w
Olsztynie i następuje rozdzielenie Nagrody i Polconu (dezaprobata sali).
Zarządzono 10 min przerwy, celem przedyskutowania powyższych kwestii.
Po przerwie: obecni wskazali, że „odebranie” Konwentu w randze Polconu Opolconowi będzie źle
widziane. Fenix ma decyzje forum fandomu. To trudna sytuacja dla wszystkich fanow, bo dobrze by
było żeby Polcon jednak obywał się co roku. Jednak jako forum fandomu podjęliśmy wcześniej
pewne decyzje, stowarzyszenie opolskie nie naruszyło żadnych regulaminów, żeby FF miało jakieś
podstawy wycofać Konwent w randze Polconu z Opola. Artur Szadkowski wyjaśnił dodatkowo, że
– wszelkie umowy „na Opolcon” będa podpisywane na wiosnę
– jeżeli chodzi o noclegi, to w akademiku będą miejsca noclegowe, poza tym będzie jeden budynek
na sleep.
Przewodniczący stwierdził, że w zmienionej sytuacji faktycznej, kluby zrzeszone w ZSFP nie
zmieniają rekomendacji. Mamy zatem 4 opcje, zaczynając od najdalej idących:
1) Rozdzielenie Nagrody i Polconu
2) Konwent w randze Polconu – Opole
3) Polcon 2020 – Olsztyn
4) Decyzja warunkowa, pod warunkiem wycofania się Opola
Wnioski z głosów z dyskusji: najprostsze rozwiązania są dla nas najlepsze. Mamy sytuację, która
jest znana i wiadoma, jest znana data, miejsce,organizator, propozycja Wojtka Sedeńki jest bardzo
cenna, ale nie sprawdza się w naszej sytuacji. Wojtek nie chce się wiązać sztywnym
zobowiązaniem, ale może się zgłosić w przyszłym roku, jeśli będą przychylne okoliczności. Nie
komplikujmy nadmiernie sytuacji, nie wprowadzajmy dysonansu.
Głosy z sali: odrzućmy niektóre propozycje pls, zostawmy tylko 2 i 3. Przewodniczący stwierdza,
że nie widzi powodu, dla którego mielibyśmy wyrzucić nr 1, jeśli taka propozycja padła i jest
podtrzymana (wnioskodawcy: jest podtrzymana).
W tym miejscu padł wniosek formalny o glosowanie klubami w kwestii owych 4 propozycji. Zgodnie
z Regulaminem, na wniosek co najmniej 2 klubów można zastosować glosowanie klubami (1 klub
tj. stowarzyszenie = 1 głos). Wniosek popierają Śląski Klub Fantastyki oraz Ad Astra.
W tym miejscu wobec głosów niezadowolenia padły wyjaśnienia dotyczące głosowania klubami:
– Przewodniczący: głosują kluby mające osobowość prawną, ale nie tylko te, które są zrzeszone w
Związku Stowarzyszeń Fandom Polski. Jeżeli są na sali małe kluby to mają prawo głosować.
Fanom niezrzeszonym pozostaje w tej sytuacji przekonywać przed głosowaniem kluby do swoich
opcji.
– Witek Siekierzyński (Szaman – poprzedni prezes ZSFP): ponieważ ostatecznie to kluby ponoszą
odpowiedzialność za organizację Polconu, to tworząc Regulamin Nagrody i Polconu chciano
uniknąć sytuacji, w której głosami osób niezrzeszonych „przywiezionych” na formu zostałyby
przesądzone jakieś niekorzystne dla fandomu decyzje.
Przewodniczący zapytał, czy któryś klub chce uzasadnić swój głos – wystąpił Piotr Derkacz
(Prezes), prezes klubu Druga Era z Poznania. Umów należy dotrzymywać, skoro już uzgodniliśmy
że bęzie Opole, niech tak zostanie. Drugi argument – nieodbycie się Polconu wywoła dyskusję na
temat jego przyszłości, która jest nam potrzebna, a jeżeli Polcon „pójdzie” do Olsztyna, to trudności
z jego organizacją „zamiecie” się pod dywan, ze problemu rzekomo nie ma (aplauz sali).
Kluby głosowały za następującymi opcjami:
Ad Astra (Zielona Góra) – 2
Fenix (Opole) – 2
Thorn (Toruń) – 2
Druga Era (Poznań) – 2
Awangarda (Warszawa) – 2
Podlaskie Towarzystwo Miłośników Fantastyki (Białystok) – 2
Ślaski Klub Fantastyki (Katowice) – 2
Gdański Klub Fantastyki (Gdańsk) – 3
Mińska Gildia Miłośników Fantastyki (Mińsk Maz.) – 2
Krakowska Sieć Fantastyki (Kraków) – 2
Cytadela Syriusza (Lublin) – 1
Fantasmagoria (Gniezno) – 2
SMERF (Łódź) – 2
Oddano 13 głosów, z czego na opcje 1) zagłosował jeden klub, na opcję nr 2) – 11 klubów, na
opcję nr 3) – 1 klub, na opcje nr 4) – brak głosów.
Przewodniczący wskazał w tym miejscu, że Opolcon jest nieodpłatny, zatem FF powinno formalnie
zwolnić Fenixa z obowiązku odprowadzania składki na fundusz Nagrody im. Janusza A. Zajdla (5
zł od pełnej akredytacji). W zamian za to wprowadzi się opłatę bezpośrednio na rzecz ZSFP,
związaną z przebiegiem głosowania. Przewodniczący opisał propozycję głosowania w r. 2020
(uzgodnioną z Arturem Szadkowskim) do akceptacji FF:
1) na początku maja odbędzie się ogłoszenie nominacji do Nagrody Zajdla na Pyrkonie
2) niedługo później, powiedzmy od początku czerwca, można rozpocząć głosowanie zdalne.
Zgodne z Regulaminem, prawo głosu ma akredytacja wspierająca,a obowiązkiem organizatora
Polconu jest zorganizowanie takiej opcji akredytacji opcji. Jednak pomimo tego, że na Opolconie
funkcjonuje rejestracja uczestników na Opolconie, akredytacja jest darmowa. Jak nie ma płatnych
akredytacji pełnych, to nie może być wspierających, Opolcon nie może zresztą przyjmować
odpłatności za udział w imprezie
3) zamiast akredytacji wspierającej, ZSFP (nie Fenix) pobierałby „opłatę rejestracyjną” – 20 zł. Jej
cele są dwa. Po pierwsze, żeby nie pozbawić Związku przychodów w przyszłym roku. Po drugi,
jeżeli zarówno wstęp, jak i wcześniejsze głosowanie przez internet (dla niemogących dojechać)
będzie darmowe, to wrogowie Nagrody znów mogą twierdzić, że zainteresowani zwycięstwem
będą „zwozić uczestników autokarami” i w taki sam sposób organizować „wysyłkę” głosów zdalnie.
4) tak więc rejestracja – > oplata – > głosowanie. Rejestracja wykluczać będzie podwójny głos
przed imprezą, a także na samej imprezie, przez tę samą osobę, bo zarejestrować się będzie
można oczywiście tylko raz.
Dodatkowo przewodniczący wyjaśnił, że za te 20 zł głosujący mogliby otrzymać antologie zajdlowe
w normalnym trybie – miałoby do nich prawo pierwszych 500 osób, które się ZAREJESTRUJĄ jako
„wyborcy Zajdla”. Jeżeli pula 500 egz. nie zostanie wyczerpana przed imprezą, to jeżeli osoba
zarejestruje się na liście wyborców na konwencie (do maks. 500 miejsca), oczywiście ma prawo do
antologii. Ponadto zarejestrowanie wyborcy będą mogli liczyć ja jakieś gadżety ew. materiały z
konwentu.
Problem w tym, że ten system też wymaga zatwierdzenia przez forum fandomu, bo nie jest
przewidziany w regulaminie. Ale życie wyprzedziło Regulamin o cale parseki, więc przewodniczący
proponuje zatwierdzenie tego sposobu zbierania głosów (bo nominację będą po staremu), ale tylko
na 2020 rok. Nie proponuje się zmian do Regulaminu, ponieważ jest to rozwiązanie jednorazowe,
nie wiadomo, czy w 2021 r. będzie Polcon czy Konwent w randze Polconu. Przy okazji:
przyszłoroczne forum fandomu odbędzie się na KONgresie (Poznań), Pyrkonie (Poznań),
Opolconie i Nordconie.
W głosowaniu propozycja powyższa została przyjęta przez aklamację, bez głosów przecownych i
wstrzymujących się.
Andrzej Ziółkowski, koordynator Polconu 2018, w tym miejscu przedstawił rozliczenie Polconu
2018. Dane są następujące:
Liczba akredytacji pełnych płatnych 1 003
Liczba akredytacji pełnych bezpłatnych 543
Liczba akredytacji pełnych łącznie 1 546
Liczba akredytacji jednodniowych 489
Liczba akredytacji łącznie 2 035
Kwota odprowadzona na fundusz Zajdla 7 730
Wynik finansowy ogółem -14 315,90
Andrzej Ziółkowski poinformował, że składka na fundusz Nagrody została odprowadzona, gdyby
nie to, to wynik byłby na minusie, ale niższy.
Przewodniczący przypomniał zatem, że składka została podwyższona z 3 zł na 5 zł od pełnej
akredytacji w 2017 r., rok po wyborze Torunia. Organizatorzy zgodzili się wtedy na zapłacenie
składki w wyższej wysokości, chociaż były podstawy do żądania utrzymania jeszcze w 2018 r.
składki 3 zł, czyli obowiązującej w chwili zgłoszenia się i wyboru Torunia, więc tym bardziej należy
organizatorom podziękować (oklaski z sali).
Dla formalności, padło wobec tego pytanie, czy może są inni chętni na organizację Polconu 2021.
Wobec ich braku, FF przeszło do dyskusji nad sprawą przyszłości Polconu. Żeby zachować jakitaki porządek w dyskusji, przewodniczący poprosił o zapisywanie się do głosu.
W dalszej treści protokołu podano główne punkty wypowiedzi.
Marta Markowska – prezes Ślaskiego Klubu Fantastyki.
• Na temat Polconu wypowiadali się chyba wszyscy, od forum fandomu, przez konwenty, w
samochodzie na konwent, na korytarzach na konwencie, w internecie, dosłownie wszędzie.
Dyskutujemy, co jest misja i kto jest targetem Polconu, padają pomysły, tylko ze z tego jest NIC.
Dyskusja nie prowadzi do żadnego meritum, zataczamy błędne koła. Zmieńmy optykę, zacznijmy
działać. Przyda się do tego metoda oceny pacjentów/sytuacji kryzysowej:
– Priorytet 1 czyli stan czerwony – rzucić wszystko i zająć się przypadkiem, bo inaczej
pacjent zaraz opuści ten świat
– Priorytet 2 czyli stan żółty – stan naglący, pacjent może jeszcze nie umiera teraz, ale w
ciągu najbliższych godzin przejdzie w stan czerwony
– Priorytet 3 – stan dość stabilny, nie można ignorować, ale może zaczekać aż uporamy się
z przypadkiem 1 a potem 2
• Dla mnie Polcon znajduje się gdzieś pomiędzy priorytetami dwa i jeden. Bazując na dyskusjach w
fandomie, wyłuskałam 3 opcje rozwiązań, czwarte przedstawi później prezes Drugiej Ery Piotr
Derkacz. Pomyślmy co możemy zrobić, jeżeli chcemy, żeby odbywały się Polcony, a nie konwenty
w randze Polconów:
I. Polcon „podłączany” do innego konwentu w II połowie roku
II. Polcon w stałym miejscu
III. kluby zrzeszone w ZSFP robią Polcon cyklicznie (wg systemu podziału Polski na „ćwiartki”).
• Dla żadnej z tych opcji nie mamy faktów, choć dyskutujemy o nich na forach bardzo długo, wciąż
w tym samym miejscu.
Piotr Derkacz (Prezes) – prezes KF Druga Era
• Z moich obserwacji wynika, ze problemem Polconu jest to, że stał się kukułczym jajem, które
potrafi „wykończyć” klub fantastyki. Korzyści dla lokalnego klubu są minimalne lub żadne. Nie
wiadomo, po co jest Polcon, dla kogo i czemu ma służyć, trwa ciągłe powielanie tych samych
błędów, przemyślanej strategii i długofalowego planu brak.
• IV propozycja wygląda tak: organizatorem Polconu zostaje Związek Stowarzyszeń Fandom
Polski, który wybiera głównego koordynatora imprezy, który z kolei sam sobie dobiera z całego
fandomu organizatorów odpowiedzialnych za poszczególne sprawy. Forum fandomu decyduje, z
jakim stowarzyszeniem „lokalnym” ZSFP najlepiej zapewni miejscowa organizacje i logistykę.
Pozostaje „cykliczność” i „wędrowność” Polconu, klub lokalny nie ponosi ryzyka finansowego i
organizacyjnego.
• Problemem jest oczywiście, skąd wziąć na to pieniądze? Moim zdaniem z 3 źrodeł:
1) solidarność klubów, które kupuja na 1.5-2 lata naprzód wejściówki, a potem je rozpowszechniają
wśród członków
2) dotacje publiczne
3) crowdfunding wśród zwykłych fanów
(oklaski z sali)
Marta Markowska:
• Przed nami sprawdzenie realności każdej z opcji. Na przykład: ile jest imprez w II połowie roku.
Kto się podejmie weryfikacji? Dalsza dyskusja nad pomysłami może się odbyć na KONgresie, a
decyzja może zapaść na Pyrkonie.
Jacek Falejczyk (Kiwaczek) – pomysłodawca Zewu Zajdla:
• Nie jestem zrzeszony, ale na konwenty jeżdżę od 20 lat. Ze swojego doświadczenia, a jestem
komandorem podporucznikiem, powiem tyle: w momencie, w którym nasz okręt znalazł się w
miejscu, w którym go nie powinno być, to trzeba go stamtąd wyprowadzić, zanim dobierze się do
niego wróg. Nie pytamy, który dowódca zrobił błąd, czy może łączność zawiodła, tylko wołamy
wszystkie ręce na pokład i działamy. Jesteśmy w takim miejscu, że zostawmy jałowe dyskusje i
weźmy się za prace.
• Nie ograniczajmy tego do 1 forum fandomu na 2 h na jednym konwencie, nie jesteśmy w stanie
dojść do żadnych sensownych wniosków w jeden dzień. Trzeba zadziałać, jak koreański cesarz,
taki ich Kazimierz Odnowiciel, z uczonymi zaproszonymi do opracowania koreańskiego alfabetu: Pałac
obstawił wojskiem, i nikt z niego nie wyszedł, dopóki zadanie nie było wykonane.
• Jasne, że do takiego spotkania się trzeba przygotować, omówić w mniejszym gronie,
dopracować propozycje. Zgłosić je z wyprzedzeniem, powiedzmy 2 miesiące, żeby takie wstępnie
wypracowane wizje były przestawiane już „przegadane” – wtedy takie forum fandomu może je
sensownie rozważyć.
Marta Markowska: To,co chciałabym uzyskać z dyskusji, to fakt, żeby znaleźli się ludzie i grupy jak
Druga Era, z konkretną wizją, którą na KONgresie będzie można przedyskutować. Piotr Derkacz
(Prezes): w zakresie mojej propozycji, policzę i przedstawię na kongresie koszty przy założeniu, że
jedna osoba może być koordynatorem na pół etatu, a reszta na będzie pracować wolontariacko.
Artur Olchowy (Dzikowy):
• Polcon przestał być impreza towarzyską, priorytetem jest, żeby przeprowadzić impreze w sposob
bezpieczny, następnie ciekawy, a potem, żeby była zgodna zgodna z duchem Polconu.
• Pewnie część osób się nie zgodzi, ale nigdy, gdy forum fandomu wybiera Polcon, nie sprawdza
przy tym, czy organizatorzy dadzą radę finansowo, czy mają zaplecze, czy w ogóle są fizycznie
osoby do organizacji. Nie ma odpowiedniego pakietu wymagań, a potem jest obawa, że się Polcon
nie odbędzie. Związek nie ma uprawnień, żeby sprawdzić wiarygodność organizatora, stąd
powinniśmy sami siebie zapytać, czy interesujemy się stowarzyszeniami organizującymi Polcon
odpowiednio wcześnie, gdy jest jeszcze czas zapytać: czy wszystko OK, czy nie potrzebujecie
pomocy. Jak się robi fuckup, to potem możliwe jest tylko łatanie dziur na szybko. .
• To problem „u źródła”, który leży w forum fandomu wybierającym organizatora Polconu, Wnoszę
o sprawdzenie warunków i zasobów kandydatów zawczasu.
Z dyskusji (wiele głosów z sali), która się wówczas wywiązała:
– rzeczywiście, nie jesteśmy (jako fandom) przyzwyczajeni, żeby co dwa miesiące się dopytywać u
organizatorów, jak idzie, ale z drugiej strony po to jest forum po roku od wyboru, żeby klub mógł się
przyznać, że jest „w lesie”
– organizator zgłaszając się uważa, że jest w stanie podołać zadaniu, i zawsze tak będzie się
„przedstawiał” na ff, a propozycja Artura wymagałaby właściwie profesjonalnego audytu
– dla przykładu, Białystok organizował inne konwenty i wiemy, że kluby tu działały działały i dawały
rade. Z drugiej strony, to było dawno temu, a ludzie się wykruszyli.
Grzegorz Kozubski (Harcerz) – jeden z organizatorów Polconu w Białymstoku
• Widzicie, co się dzieje wokoło, ile nas tu jest, i jak mocno jesteśmy zainteresowani. Zróbmy więc
Polcon „dla nas”, dla klubów. polcon przez kluby dla klubów. Trzeba się porozumieć na poziomie
klubów właśnie, na zasadzie: Śląski Klub Fantastyki przygotowuje blok (program) naukowy, inny
klub – azjatycki, etc. Żaden klub nie jest swoimi ludźmi w stanie zrobić całego Polconu.
Witek Siekierzyński (Szaman) – poprzedni prezes ZSFP:
• Mi się pomysł Marty podoba, ale zanim określimy, na którym jesteśmy etapie czy też priorytecie,
to nie wystarczy zmierzyć temperatury pacjenta. Ryba ma inną temperaturę normalną niż pies.
Póki co, nie wiemy, jakie zwierzątko mamy ratować.
• Zróbmy analizę SWOT Polconu. To, co ja mogę zrobić, to znaleźć osobę, która dla nas
profesjonalnie ją przygotuje. Ja też mogę pomóc zrobić taka analizę-strategię, mam w tym duże
doświadczenie, gorzej z wdrożeniem. Zapominamy, że fandom to wspołpraca, mamy wspólne
wartości, do których musimy się odnieść i je zidentyfikować i po to byłby taki całodniowy warsztat.
Marta Markowska: Są luźne propozycje, żeby w 2020, po konwencie w randze Polconu, kiedy już
będziemy mieć nowe władze ZSFP, zorganizować spotkanie/kongres, na dwa dni, tylko o Polconie,
niekoniecznie w Katowicach. Paweł Ostrowski (Ostry) nie wiem,czy 2020 to dobra propozycja, czy
nie lepiej spotkać się już jesienią tego roku.
Tomek Fruń (Laisar):
• My doskonale wiemy, czym jest Polcon. W latach 90. tych i wczesnych 00., to była impreza, której
zaletą była różnorodność. Każdy organizator miał swój „konik”, na który stawiał, jeden bardziej na
gry, inny na literaturę. Czy my chcemy to zmienić?
• Aktualnie z perspektywy uczestnika problem – akredytacje, informacje itd. – jest natury
organizatorskiej, a nie wizerunkowej. My dzielimy włos na czworo, bo siedzimy „w środku
problemu”, ale może kryzys jest (tylko/aż) z powodu zasobów ludzkich?
(Sente):
• Mam 25 lat i chociaż nie mogę się wypowiadać za wszystkich 20-latków, to jeżeli chodzi o
problem „tożsamościowy”, to jak słyszę żeby „organizować Polcon dla nas”, to „nas” będzie
oznaczało tak naprawdę zrobienie imprez dla starych ludzi. Odsyłacie Polcon na emeryturę.
• Uczestnicy konwentu są gdzie indziej, niż ta sala, świetnie się bawią, kupują u wystawców, i nie
chcą, żeby Polcon sam się dał zmarginalizować. Uczestników interesuje to, co dzieje się
współcześnie, a nie to co było w latach 90.
(Nino):
• Mam 18 lat, nie jestem w żadnych strukturach, ale słyszałam, że „Polcon umiera”, „Polconu nie
będzie”. Przyszłam na forum fandomu specjalnie żeby się przekonać, jak jest.
• Co do organizacji, to po Polconie widać, ze padł organizacyjne, chociaż moje doświadczenia
organizacyjne jak do tej pory sprowadzają się do jednej konferencji na 200 osób. Widać to chociaż
po stronie internetowej, wchodzimy, a tam strona jak sprzed 10 lat. Po to są social media, żeby z
nich korzystać dla promocji imprezy.
• Padło tu wiele pomysłów, jak można ratować Polcon, ale powinien pozostać „całościowym”
konwentem.
Milosz Woźniak:
• Ja mam 23 lata, też oczywiście mogę się wypowiadać osobiście a nie być „głosem pokolenia”. To
mój 4 Polcon, ale pierwsze forum fandomu, i też przyszedłem dlatego, że Polconu miałoby już nie
być.
• Być może dla przeciętnego uczestnika Polconu nie ma problemu. Ale skoro od wielu już lat
zgłoszenia są takie sobie, a ostatnio w ogóle ich nie było, to kryzys jest, i do mnie przemawia
ocena Marty. Potrzebujemy mobilizacji, dla której forum na Polconie jest ważne, więc róbmy w tym
czasie wolny slot w programie – przyjdzie więcej osób.
Witek Siekierzyński (Szaman): zgłaszam wniosek formalny o głosowanie w sprawie 2-dniowego
spotkania wyłącznie na temat Polconu.
Z dalszej dyskusji (głosy z sali):
– mamy KONgres wiosną
– KONgres jest otwarty na dyskusje i może dać przestrzeń na sprawy Polconowe, ale nie możemy
ograniczyć KONgresu tylko do tego
– w związku z tym, jeżeli będą chętni, to spotkamy się w dogodnym komunikacyjnie miejscu
jesienią na cały weekend.
Zapadły następujące ustalenia:
1) spotkanie („Polclawe”) odbędzie się w Poznaniu w siedzibie Drugiej Ery, gdzie jest
przestrzeń konferencyjna
2) organizacją zajmie się Śląski Klub Fantastyki
3) zgłoszenia będzie przyjmować Krzysztof Wójcikiewicz (Spike), spike@hell.pl
4) termin – do ustalenia wspólnie z Drugą Erą, w przybliżeniu listopad
5) Witek Siekierzyński (Szaman) spróbuje ściągnąć na wydarzenie profesjonalistę, który nas
wesprze merytorycznie
6) informacje będą się pojawiać na liście dyskusyjnej fandomu oraz na facebooku (grupa
Organizatorzy imprez fanowskich – grupa jest zamknięta, ale wszyscy zainteresowani
tematem zostaną zapisani; info będzie powielane na innych fp)
7) pomysły i postulaty można będzie zgłaszać niezależnie od późniejszej fizycznej
obecności, wnioski zostaną ogłoszone w celu zebrania feedbacku przed KONgresem a
później Pyrkonem
5. Zmiana regulaminu Nagrody i Polconu
Propozycję zgłosił Andrzej Ziółkowski. Propozycja ma na celu umożliwienie organizowania Polconu
stanowiącego część innej imprezy. W tej formule znika „Konwent w randze Polconu”, jest po prostu
Polcon, niezależnie od tego, czy jest organizowany jako impreza samodzielna, czy wspólnie z
innym konwentem (Copernicon-Polcon; Nordcon-Polcon itd.). Stąd znikają z Regulaminu wszystkie
nawiązania do „Konwentu w randze Polconu”, ponieważ już na poziomie definicji taka impreza jest
po prostu Polconem. Taka zmiana nie wyklucza oczywiście organizowania „normalnego” Polconu,
a ułatwi znalezienie chętnego na 2021.
Uwagi przewodniczącego:
– jeżeli prace na spotkaniu w Poznaniu, na KONgresie i dalej przyniosą konkretne rezultaty, to jest
bardzo prawdopodobne, że trzeba będzie zmieniać Regulamin pod kątem ustaleń, więc lepiej
będzie odłożyć dyskusję nad tą propozycją do KONgresu/Pyrkonu, kiedy może być już więcej
materiału do projektu zmian. Inaczej będziemy zmieniać Regulamin partiami,
– przyjęcie tej propozycji oznaczałoby opowiedzenie się „z góry” za jedną z propozycji Marty, być
może za szybko.
Forum zdecydowało, że zmiany nie będą głosowane, w tym dlatego, że uznało ilość obecnych
osób za zbyt małą żeby brać na siebie odpowiedzialność za zmiany regulaminowe.
6. Wolne wnioski
Wobec wyczerpania czasu – o godz. 15.20 Przewodniczący podziękował obecnym za owocne
obrady i zamknął Forum.